ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Røros:

Widerøe fortsetter på flyruta Røros - Oslo

WIDERØE fortsetter å fly ruta Røros - Oslo. Foto: Gudbrand Rognes

Widerøe får trolig fortsette flyruta Røros - Oslo i perioden 1. mai til 31. oktober 2022, etter at Samferdselsdepartementet nylig lyste ut en ny midlertidig avtale. Samferdselsdepartementet mottok til sammen tre tilbud.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 11.04.2022 kl 09:49

ANNONSE
Annonse

Samferdselsdepartementet inngikk i slutten av januar en korttidsavtale med Widerøe for å sikre kontinuiteten i flyrutetilbudet på strekningen Røros - Oslo.

Avtalen med Widerøe kom på plass etter at Air Leap Aviation AB, som opererte FOT-ruta Røros - Oslo på kontrakt med Samferdselsdepartement, gikk inn i det de kalte en "rekonstruksjonsprosess" med den følge at selskapet stanset sine flygninger.

Samferdselsdepartementet valgte derfor å avslutte kontraktsforholdet med Air Leap Aviation AB.

Mens den nye avtalen løper, vil departementet arbeide videre med en permanent FOT-ruteanskaffelse med varighet til 31. mars 2024, skriver Samferdselsdepartementet i ei pressemelding.

Nøkkelord

ANNONSE