Annonse
Nea Radio

NAVs bedriftsundersøkelse:

Viser optimisme for framtiden

Optimisme: Trønderske bedrifter ser lyst på framtiden. Foto: Marit Langseth

NAVs bedriftsundersøkelse for 2021 viser at trønderske virksomheter begynner å se lyset i enden av pandemien.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Mer enn hver fjerde bedrift forventer å rekruttere flere ansatte det kommende året, mens ni prosent forventer færre ansatte. Størst er etterspørselen av ulike type helsepersonell og håndverkere.

– I dagens situasjon er funnene i NAVs bedriftsundersøkelse i Trøndelag 2021 godt nytt. Den viser klare forventninger om økt vekst. Drøyt 26 prosent, sier de forventer flere ansatte i året som kommer. Samtidig forventer i underkant av ni prosent færre ansatte. Dette gir en nettoforventning på 17 prosent, som er et prosentpoeng mer enn forventingene målt rett før koronapandemien slo inn i fjor, sier May Beate Haugan, fungerende direktør i NAV Trøndelag.

God etterspørsel etter arbeidskraft

Allerede i dag er etterspørselen etter arbeidskraft i Trøndelag god. De tre første månedene i år ble det utlyst 12 892 stillinger i Trøndelag. Det er en økning på 16 prosent fra samme periode i fjor.

– Høy etterspørselen etter arbeidskraft er bra, for fylket har fortsatt en høy ledighet. Ved utgangen av april var det 13 431 arbeidssøkerne i fylket - dette inkluderer helt og delvis ledige, og de som er på tiltak. Daglig hjelper vi arbeidsgivere med å finne kandidater, bare i april formidlet vi nesten 400 arbeidsledige direkte ut i jobb, sier Haugan.

Flere må skaffe seg ny kompetanse

Men selv om det er mange ledige i fylket rapporterer mange arbeidsgivere at de sliter med å finne kompetansen de trenger: Nesten en av seks bedrifter melder at de har rekrutteringsproblemer, og hver tiende bedrift opplever alvorlige problemer.

– Dette setter fingeren på et alvorlig problem for virksomhetene i Trøndelag. Det er jobber her, men det er ikke kvalifiserte kandidater til jobbene. Eller sagt på en annen måte: Vi har ledige hender, men de har ikke den kompetansen arbeidsgiverne trenger. Derfor blir jobb nummer en framover å skape en bedre balanse, slik at flere skaffer seg kompetanse som trengs i dagens og framtidens arbeidsmarked, sier Haugan.

Årets bedriftsundersøkelse viser at det mangler 4 130 ansatte i Trøndelag, og etterspørselen er størst innenfor helse og sosialtjenester, og bygg og anlegg.

Hver 3. bedrift har nedbemannet på grunn av pandemien

Et av spørsmålene til respondentene er om koronasituasjonen har hatt direkte konsekvens på bemanningen i bedriften.

– Her svarer tre prosent av bedriftene at de har sagt opp folk, og 27 prosent at de har permittert. Dermed har 30 prosent av virksomhetene sett seg nødt til å nedbemanne det siste året, mens ti prosent svarer at de har oppbemannet i denne perioden. Så kontrastene er store, og selv om pandemien har preget hele samfunnet, har enkelte regioner og bransjer klart vært hardere rammet av pandemien enn andre, sier Haugan.

Regionale forskjeller

Det er til dels store forskjeller i forventninger mellom arbeidsmarkedsregionene. I årets undersøkelse er det trondheimsbedriftene som er de mest optimistiske, fulgt av bedriftene i Orkladalen og kysten. Namdal og Innlandet har de laveste nettoforventningene.

Namdalen og Trondheim har i år de største rekrutteringsproblemene, mens Værnesregionen og Malvik, samt Innherred og Inn-Trøndelag har de laveste rekrutteringsproblemene.

– I år svarte hele 1 042 bedrifter på undersøkelsen. Dette er både private og offentlige virksomheter, og alle bransjer er med når vi nå ser resultatet, forteller Haugan.

Nøkkelord

Annonse