ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Sametingsrådet:

Vil høre dine erfaringer med skolestart

Mikkel Eskil Mikkelsen er medlem i sametingsrådet. Foto: Kenneth Hætta

Hver høst er det oppstart av nytt skoleår med samiskundervisning. Sametingsrådet er i gang med behandlingen av opplæringsloven og ber om innspill. Målet er at samiske elever og foreldres erfaringer blir hørt, sier sametingsrådet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

- Vi tar imot alle erfaringer til foreldre og foresatte, og forslag til tiltak for den samiske skolesektoren. Dette er særlig aktuelt nå ved skolestart hvor mange opplever utfordringer med å få på plass undervisning i og på samisk, sier Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Sametinget har sendt ut eget høringsnotat; Sametingets innspill til ny opplæringslov. Der ber Sametingsrådet om synspunkter om hvilken rolle opplæringsloven bør ha innen samisk opplæring. Høringen er i forbindelse NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. Dette er også en sak som skal drøftes på Sametingets plenum denne måneden.

Sametingsrådet følger opp NOU Hjertespråket

- Den nye opplæringsloven burde styrke samiske elevers opplæringsrettigheter som bidrar til at elevene bli aktive språkbrukere, det gjør dessverre ikke dagens forslag til ny opplæringslov. Derfor tar Sametingsrådet med forslagene til samisk språkutvalg som ble levert i 2016 inn i sin behandling av opplæringsloven.

- Høringsuttalelsene vil gi et bredere grunnlag for arbeidet fremover, og i konsultasjoner med Kunnskapsdepartementet i det kommende høringsforslaget. Derfor ønsker vi flere innspill om hva som skal til for å forbedre undervisningen i og på samisk, og spesielt fra dere som har erfaringer med hvordan samiskopplæringen er i dag.
For Sametinget er det en styrke og støtte hvis vi kan vise til stor oppslutning og engasjement om våre forslag i konsultasjon med regjeringen. Derfor håper jeg på at mange vil delta i høringen, avslutter Mikkelsen.

Les mer om høringen her: https://sametinget.no/aktuelt/onsker-innspill-om-forslag-til-ny-opplaringslov.6917.aspx

ANNONSE