Annonse
Nea Radio

Fylkesvei 705

Vil ha svar på hvorfor veien ble stengt så ofte sist vinter

Foto: Webcam Langsvola Statens Vegvesen

Ordførerne i Tydal og Røros med felles henvendelse til Trøndelag fylkeskommune.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 23.04.2020 kl 11:02

Annonse

– Fylkesveg 705 mellom Brekken og Stuggudal er normalt en flott kjøretur i vakker natur. På vinterstid kan det imidlertid bli skikkelig styggvær og umulig å holde veien åpen i kortere perioder. Det er vi som bor i regionen vant med og vi har forståelse for at det kan ta noe tid å få den brøytet og farbar igjen.

Slik starter Isak V Busch, ordfører i Røros kommune og Jens Arne Kvello, ordfører i Tydal kommune et brev til fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag, Erlend Solem og Hallgeir Grøntvedt, leder i hovedutvalg for veg.

Ordførerne ber om svar på hvorfor veien har vært stengt så ofte som den har vært denne vinteren og hva som gjøres for å unngå slike situasjoner i fremtida.

Siste nedstengingsperiode ble vinterens lengste. Veien ble stengt søndag 12. april klokken 15:30 og åpnet igjen lørdag 18. april kl. 15:15.

– Færre ble nok berørt av denne nedstengingen enn hva som hadde vært tilfelle i en normalsituasjon med ordinær reisevirksomhet, men en stenging av en fylkesvei i seks dager mener vi er i overkant lenge, heter det i brevet.

Fylkesveg 705 er en viktig vei for både arbeidspendlere i begge kommuner, skoleungdom i Tydal, og for beredskapen i Røros kommune da dette sammen med fylkesveg 30 er hovedfartsveiene til Trondheim. En rasutsatt fylkesveg 30 er også stengt flere ganger i året, og om begge veiene blir stengt samtidig er dette alvorlig.

– Vi ber om at dere kan bistå oss med å finne svar på hvorfor veien ble holdt stengt så lenge, og hva som eventuelt kan gjøres for å unngå så lange nedstengingsperioder i fremtiden.

Med vennlig hilsen
Isak V Busch, ordfører i Røros kommune Jens Arne Kvello, ordfører i Tydal kommune

Nøkkelord