ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Vil ha ordning mot utenforskap

Komite kultur, næring og miljø: Fra venstre Veronica Drivstuen, Per Erik Moen, Rober Mulelid, Tommy Reinås, Bjørn Ole Håve, Inge Johanne Uthus, Stian Flobergseter, Hjørdis Thyholt, og Almira Canovic Foto: Privat

Komite kultur næring og miljø i Stjørdal vedtok i dag "Kontigentkassa" en ordning som skal sørge for at barn og unge, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal kunne delta jevnlig i fritidsaktivitet sammen med andre.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 15.05.2019 kl 14:27

ANNONSE
Annonse

– Komite kultur næring og miljø (KNM) vedtok i sitt møte idag en ordning som heter Kontigentkassa, en ordning som skal sørge for at barn og unge, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre, forteller komiteleder Tommy Reinås i en pressemelding.

Det gis støtte til kontingenter, aktiviteter og utstyr til enkeltpersoner slik at alle barn og unge kan delta på organiserte aktiviteter. Det gis tilskudd på inntil kr. 3000,- pr. person pr. år. I utgangspunktet tildeles det midler til en kontingent pr. barn, men man kan i særskilte tilfeller åpne for støtte til flere aktiviteter. I særskilte tilfeller kan det også gis ytterlige støtte til for eksempel deltakelse i lagturneringer, cuper og leirer.

Ekskluderes

Lavinntekt fører til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer og dermed forsterkes opplevelsen av å ikke høre til. Slikt utenforskap er urettferdig og ødeleggende for barns utvikling og vekst. Kontigentkassa er et av flere virkemidler som Stjørdal nå tar i bruk, for å hindre utenforskap for barn og unge.

– Etat kultur har fått tilført kr. 100 000,- for opprettelse av en egen tilskuddsordning som skal gå til dette formålet, og første året vil fortelle oss om ordningen skal forbedres, eller forsterkes i årene fremover, sier en kjempefornøyd komiteleder

– Dette er resultat av et MDG gjennomslag i samarbeid med de borgerlige, som vi fikk igjennom ved siste års budsjettforhandling, avslutter Reinås

Nøkkelord

ANNONSE