ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Vil ha bedre tilbud for voksne med funksjonsnedsettelser

Tok på seg rollen som talerør for en oversett gruppe

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Etter at Utvalg Kultur og Levevilkår innførte kriterier i dagtilbudet for voksne med funksjonsnedsettelse, erfarer flere i brukergruppen at aktivitetstilbudet ikke lengre er tilstrekkelig på Stjørdal. Dette ville SV gjøre noe med og Anja Ristad holdt derfor en interpellasjon til ordføreren under torsdagens kommunestyremøte.

Saken fortsetter etter radiointervjuet

Oversett brukergruppe

Ristad forteller at dette er en oversett gruppe og oppfordrer resten av kommunestyret til å ta ansvar ved å vedta en politikk på området. Brukergruppen det i all hovedsak dreier seg om er voksne med nedsatt funksjonsevne, som trenger mye bistand og ikke har mulighet til å delta på tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift. Da tre stillinger som jobbet med nettopp denne brukergruppen ble lagt ned før jul, førte det til et redusert tilbud for brukerne, som verken er tilstrekkelig i ønske eller behov.

Mister en mestringsarena

Når de ikke lengre har en jobb å gå til mister de også en mestringsarena, som både er viktig og grunnleggende for livskvaliteten. Et ordentlig aktivitetstilbud for gruppen er derfor nødvendig for å sikre at de lever et verdifullt og innholdsrikt liv.

- De brukerne som har merket dette på kroppen er godt voksne. Det er snakk om folk i 50-60 årene som har måttet ta en tidlig pensjon eller en redusert stilling. Disse har ikke foreldre eller nære relasjoner som er livet lengre, de har ikke så mange som kan snakke for seg, forteller Ristad.

- Det er supert at kommunen prøver å finne alternative tiltak. Men «Akk og ved» som ble nevnt krever blant annet en høy sikkerhet, de driver jo med kapping av ved. Så en del brukere vil trenge en til en oppfølging her også. Det blir en utgift som etaten nå må ta fremfor Fides. Det gjør noe når det fjernes tre slike stillinger, for dette var stillinger som jobbet med en til en oppfølging, fortsetter hun.

Nøkkelord

ANNONSE