ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Skjønner skepsisen mot Helseplattformen:

– Viktig med samarbeid og god dialog

Forståelig: Ingvild Kjerkol skjønner at kommunene kan være skeptiske til å innføre Helseplattformen. – Løsningen ligger i samarbeid og god dialog, mener hun. Foto: Andreas Reitan

Helseplattformen som organisasjon må gi kommunene trygghet, mener Ingvild Kjerkol.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Mange kommuner har gitt uttrykk for usikkerhet når det kommer til hvor mye det vil koste å implementere Helseplattformen. Dersom prosjektet er så viktig, vil staten være med å ta sin del av regningen?

– Staten har allerede gitt en type garantiordning for Helse Midt-Norge når det gjelder mer kortsiktige ordninger, sier leder for Trøndelag Arbeiderparti og medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Ingvild Kjerkol.

– Men dette er et system kommunene og sykehusene selv skal drifte, så det er klart at dette er noe den nye regjeringen må se helhetlig på når regjeringen er på plass.

Hun mener at det er en viktig oppgave for organisasjonen Helseplattformen å drive god opplysning og holde god dialog med kommunene, og å gjøre det mulig å beregne kostnadene.

– Dette er noe som må på plass før man forplikter seg. Om en ikke ser gevinsten eller behovet for det, så skjønner jeg at en stiller spørsmål.

Vil ikke belaste fastlegene

Fastlegene er involverte i utviklingen av Helseplattformen, og selskapet har sagt at de jobber tett sammen med de som til daglig driver helsehjelp rundt om i kommunene. Dette er tidkrevende for allerede hardt belastede fastleger.

– Fastlegekrisa må løses helt uavhengig av Helseplattformen, mener Kjerkol.

– Dersom innføringen av et nytt journalsystem tar for mye tid, må man selvsagt adressere det og løse utfordringene.

Hun innrømmer at hun ikke kjenner alle detaljene rundt hvordan dette påvirker arbeidsdagen til legene i dag.

– Men det er klart at vi ikke kan pålegge fastlegene økte kostander eller større kompleksitet før dette er løst.

Hun sier videre at mange i dag står uten fastlege.

– Vi er i en vanskelig situasjon på dette området. Å løse denne utfordringen vil være en hovedprioritering for den nye regjeringen, forsikrer hun.

Ikke presset

Enkelte har uttalt at de opplever et sterkt press fra Helseplattformen og fra Trondheim kommune, et press som går på at det er illojalt å uttale seg skeptisk om Helseplattformen offentlig.

– Selvsagt skal det være diskusjon rundt denne type problematikk, mener Ingvild Kjerkol.

– Det er snakk om store summer som vises godt i et kommunebudsjett og det er skattebetalernes penger. Å diskutere dette er tegn på et sunt demokrati.

Selv føler hun seg ikke presset til å la være å uttale seg.

– Jeg uttaler meg i media nå, og det må sies å være offentlig. Jeg kan ikke si noe om hva andre opplever.

Hør intervjuet med Ingvild Kjerkol i avspilleren under:

Nøkkelord

ANNONSE