ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Ansatte i skoler og barnehager får gratis munnbind:

– Viktig at vi bidrar til trygghet

Munnbind: SVs Anja Ristad fikk gjennomslag for sin interpellasjon i kommunestyret, der hun ba om at ansatte i skoler, SFO og barnehager i Stjørdal skal få gratis munnbind av kommunen, selv om dette ikke er påbudt. Foto: Anne Gundersen

Det er ikke påbudt for ansatte i skoler og barnehager å bruke munnbind. Nå velger Stjørdal kommune likevel å gi gratis munnbind til de som ønsker det.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det var SVs Anja Ristad som holdt en interpellasjon om saken i kommunestyret torsdag kveld.

– Mange av kommunens ansatte er påbudt å bruke munnbind, blant annet ansatte innen helse og ansatte i offentlige bygg. Disse får munnbind dekt av arbeidsgiver, sa Ristad.

– Andre ansatte, som ikke har påbud om bruk av munnbind, har i flere tilfeller fått nei når de har ønsket å få munnbind til bruk på jobb. Dette dreier seg blant annet om ansatte innen oppvekst og renhold.

– Disse ansatte har gjennom jobben tett kontakt med mange mennesker hver dag, og flere ønsker å bruke munnbind for å unngå å spre smitte og for å unngå å ta med seg smitte hjem, kunne Ristad fortelle.

Denne utgiften har de måttet dekke selv fram til nå.

– Kommunestyret som arbeidsgiver plikter å gjøre arbeidshverdagen til våre ansatte mest mulig trygg, og det er viktig at vi lytter til dem som per i dag ikke føler seg trygge uten å bruke munnbind.

Ristad fremmed deretter forslaget om at Stjørdal kommune skal sørge for munnbind til ansatte som ønsker å bruke munnbind på jobb.

Beredskapshensyn

Det var assisterende kommunedirekøt, Tore Rømo, som svarte ut spørsmålet fra Ristad.

– Dette er et spørsmål om kostnad og om å ha et tilstrekkelig lager av beskyttelsesutstyr til de gruppene av ansatte som er mest utsatt for smitte, innledet Rømo.

– Det å ikke prioritere knallhardt kan får berdskapsmessige konsekvenser som i ytterste konsekvens kan bli fatale.

Per i dag har kommunen 40 000 munnbind på lager og disse skal vare de neste åtte månedene.

– Her har vi tatt høyde for utlevering til førstelinjearbeidere og elever som er avhengige av å reise til og fra skole med offentlig transport.

Rømo mente likevel at det er positivt at kommunens ansatte setter sikkerhet i høysetet.

– Derfor vil jeg nå gå for at ansatte i skoler, barnehager og SFO som ønsker det, skal få utlevert gratis munnbind.

Viktig gjennomslag

– Jeg er veldig glad for gjennomslag i denne saken, sier Anja Ristad til Nea Radio etter kommunestyret.

– Det er viktig at vi tar de ansatte som føler behov for å bruke munnbind på alvor, mener hun.

– En del har familiemedlemmer i risikogruppen, og for dem er det viktig å bruke munnbind. Blant annet fordi det gir et signal til andre om å huske på å holde avstand.

– Det er fint at kommunen nå tar de ansatte som har etterlyst å få munnbind på jobb på alvor, konkluderer Anja Ristad.

Nøkkelord

ANNONSE