ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Nå blir det også kommunal idrettspris:

Viktig å verdsette ildsjelene!

Eli Arnstad i kommunestyresalen hvor torsdagens formannskapsmøte ble holdt. Foto: Anette Fossmo

Nå jobbes det med å sette retningslinjer for alle kommunale priser, inkludert idrettsprisen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Kommunen delte i 2019 ut sin første idrettspris sammen med idrettsrådet, i ettertid har idretten ytret et ønske om en egen kommunal idrettspris. Nå kan ønsket deres bli oppfylt etter at etat kultur i samarbeid med idrettskonsulenten og idrettsrådet tok initiativ til å opprette nettopp en egen kommunal idrettspris.

Fra tidligere deler Stjørdal kommune ut kulturpris og miljøpris til personer eller organisasjoner som har utmerket seg innenfor området, det er derfor på tide at de som utmerker seg i idretten også blir anerkjent.

- Vi har jo flere andre priser, blant annet kulturpris og Ole Vig-pris. Alt dette er jo muligheter til å vise og sette pris på folk og organisasjoner som gjør en særskilt innsats i vårt samfunn, forklarer Eli Arnstad.

- I tillegg til at vi har satt ned de som skal jobbe med dette her for årets pris, har vi også bedt om at vi får en gjennomgang av samtlige priser slik at vi får et årshjul for prisene. Men også en forståelse om hvordan de kan arbeide med hverandre og hvordan de står i forhold til andre priser andre deler ut, som for eksempel idrettsrådets ildsjel-pris. Så får vi et best mulig bilde av det, fortsetter hun.

Saken fortsetter etter radiointervjuet

Retningslinjer for alle kommunale priser

Arnstad fremmet selv et forslag på torsdagens formannskapsmøte, som inkluderte et fokus på retningslinjene for utarbeidelsen av idrettsprisen:

- Vi fremmet et forslag hvor vi ba om at det ble laget retningslinjer for kommunale priser og at det skal gjennomgås og fremmes som sak i januar 2021. Slik at vi får sett prisene i sammenheng, opplyser Arnstad.

- Det var kultur og levekår som diskuterte dette og syntes det var et godt forslag, det støttet vi i formannskapet oss til, legger hun til.

Ildsjeler skaper fremtidens samfunn

Den kommunale idrettsprisen er en gladsak – det var på tide at også en slik pris kom på banen, fordi det sender en viktig beskjed om at innsatsen som blir lagt i idretten blir lagt merke til og verdsatt. Nå gleder kommunen seg til å kunne utdele neste idrettspris.

- Vi har muligheten til å vise omtanke og vise at vi setter pris på innsatsen folk gjør i vårt samfunn. Og det er jo det som skaper samfunnet vårt i fremtiden, at vi nettopp har disse ildsjelen og har denne kraften som ligger i folk som gjør en ekstraordinær innsats. Derfor er det bra at vi kan sette pris på dem, avslutter hun.

Nøkkelord

ANNONSE