ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Ordføreren om Selbu-debatten:

- Vi skal ta en runde på habilitet

Ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad (Ap). Foto: Stian Elverum

Selbu-ordfører Ole Morten Balstad har fulgt debatten om politisk ytringsklima og spørsmål om habilitet fra sidelinjen. - Jeg syns det har handlet for mye om person og for lite om sak, sier han i et intervju med Nea Radio.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 11.04.2022 kl 08:34

ANNONSE
Annonse

Det har vært tøffe konfrontasjoner og steile fronter i Selbu-politikken den siste tiden. Diskusjonene har handlet om både ytringsfrihet, lokaldemokrati, politisk debattklima og spørsmål om habilitet.

- For stort personfokus

Det politiske klimaet har blitt nevnt som en direkte årsak til at enkelte har valgt å trekke seg, eller valgt å ikke engasjere seg i politiske spørsmål. Det har av flere blitt betegnet som en politisk ukultur i media.

Ordfører Ole Morten Balstad (Ap) har fram til nå valgt å følge debatten fra sidelinja.

- Jeg har fulgt med, men jeg mener den eskalerte til å ikke lenger handle om sak. Debatten fikk et altfor stort personfokus, mener Balstad.

- Hva mener du med det?

- Jeg mener det er et svakhetstegn for det lokale politiske miljøet. Vi har et veldig konstruktivt miljø, som er uenige i saker, men som er ferdige med sakene når de er behandla. Når det handler om person mer enn sak, er det uheldig.

- Arbeiderpartiet valgte å svare på en del av kritikken i et leserinnlegg. I dette leserinnlegget etterlyser dere dokumentasjon på påstander. Hvilke påstander tenker dere på og hvilken dokumentasjon savner dere?

- Jeg ønsker ikke å rippe opp i denne saken, og håper vi kan være ferdige med den nå, sier Balstad.

Ifølge Balstad startet det med en interpellasjon, som tok en feil retning.

Les også: Sjøberg om politisk ukultur

Må dokumenteres

Balstad viser til interpellasjonen fra SVs Åsmund Sjøberg, som han mener inneholdt anklager som burde vært dokumentert. Interpellasjonen ble lagt fram i kommunestyret for flere uker siden, og handlet om salget av ARK-bygget i sentrum av Selbu. Sjøberg mente slike salg burde vært vurdert for det åpne boligmarkedet. Han stilte også spørsmål ved ordførerens habilitet, og mente det kunne virke som at det var sterke bindinger mellom sentrale politikere og lokale utbyggere.

- Slike påstander trenger dokumentasjon, og har man ikke det bør man være forsiktige med å gå ut på denne måten, mener Balstad.

- Kommunestyret er det øverste organet i kommunen og det må behandles med respekt. Denne saken håper jeg vi kan legge bak oss nå.

Balstad er klar på at slaget av ARK-bygget ikke er en sak han er inhabil i, og mener lokalpolitikerne i Selbu behandler spørsmål om habilitet på en god måte.

- Men jeg skulle selvsagt spurt kommunestyret om det - det ser jeg i ettertid at jeg kunne gjort. Selbu er et lite sted og det vil alltid være sånn at folk kjenner folk - et kommunestyre uten venner er et dårlig kommunestyre - men reglene om habilitet kjenner vi godt til og vi har vært flinke til å spørre om det har vært tvil.

Skal ta en runde på habilitet

Likevel mener Balstad at det kan være på tide å se på regelverket for habilitet igjen.

- Siden det har vært en del spørsmål rundt det nå, kan vi ta en runde på regelverket igjen. Det er greit å kjenne til kjørereglene. Men det kan ikke være slik at en som selger snøscooter er inhabil i alle saker som handler om scooter, og den som selger biler er inhabil i alle saker som handler om vei og den som selger hus er inhabil i alle saker som handler areal og tomt.

- Vi kan ikke komme dit at alle saker blir en kamp om man er habil eller ikke.

Balstad har vært opptatt av at påstander må dokumenteres, og har sagt at dette er noe av grunnen til at han ikke har kommentert flere av sakene i media de siste ukene. Dette understreker også Arbeiderpartiets kommunestyregruppe i innlegget sitt, som også Balstad har underskrevet. I det samme innlegget anklages tidligere leder for Hovedutvalget for samfunnsutvikling (HUSU), Trond Kåre Langseth, for å være en autoritær leder det ble stadig vanskeligere å samarbeide med.

- Hvordan ble denne påstanden dokumentert?

- Jeg vil ikke kommentere denne saken offentlig, svarer Balstad bestemt.

- Det er jeg klar på. Denne saken tilhører et annet parti, og denne saken er over, fortsetter han.

Les også: Mener han er utsatt for kynisk politisk spill

Klubbet ned innlegg

På kommunestyremøtet denne uken skulle det velges ny hovedutvalgsleder etter at Langseth trakk seg. Under valget ville både Sjøberg og Langseth holde et innlegg, som handlet om ny leder og habilitet - disse innleggene ble «klubbet ned» av Balstad. Noe som har blitt brukt som eksempel på at ordføreren ikke tolererer kritiske ytringer.

- Dette handlet om et valg av ny utvalgsleder. Et valgutvalg - der alle parti er med - hadde laget en enstemmig innstilling der nestlederen rykka opp til leder. Så var det en historikk rundt avgangen av forrige utvalgsleder, men det skulle ikke være tema da. Derfor valgte jeg å «klubbet ned» innlegg som handlet om dette. Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger på at det jeg gjorde var riktig.

Her klubber ordføreren ned innlegg under valg av ny HUSU-leder:

Ordføreren klubber ned innlegg fra Trond Kåre Langseth og Åsmund Sjøberg.

- Alle har et ansvar

Ole Morten Balstad innrømmer at det har vært tungt å stå i kritikken som har haglet fra flere hold de siste ukene.

- Det er aldri artig når slike ting skjer, men man må bli god til å skille sak og person. Nå har vi kommet litt skjevt ut, men vi får prøve å rette opp igjen. Selv sover jeg godt om natta og det håper jeg at jeg fortsetter med.

- Hvordan blir klimaet i Selbu i etterkant av denne debatten?

- Alle har et ansvar for å legge ting bak seg. Sak er sak og person og person. Det er valg hvert fjerde år, og man kan ikke få gjennom alle saker man ønsker. Man har mer makt dess flere stemmer man har, men vi har aldri misbrukt makta vår. Alle får stemme som de vil og argumentere som de vil, men når saken er avgjort er den avgjort. Og det håper jeg skjer i denne saken og.

Hør hele intervjuet med Ole Morten Balstad her:

Om den politiske debatten i Selbu de siste ukene.

Nøkkelord

ANNONSE