ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Flertallet om Høyres fremstilling av budsjettforslaget:

– Vi har satt sammen et helhetlig budsjett

Helhetlig: Varaordfører i Malvik, Ole Herman Sveian (SP) og Arbeiderpartiets Kristin Nybrodahl, mener at flertallet i Malvik har lagt fram et godt og balansert budsejettforslag. Foto: Anne Gundersen

Flertallet i Malvik reagerer på hvordan opposisjonen framstiller situasjonen for mobbeombudet i kommunen. – Vi har faktisk utvidet prøveprosjektet, sier varaordfører Ole Herman Sveian (SP).

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Tidligere denne uka gikk Malvik Høyres Jørgen Enoksen kraftig ut mot budsjettforslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som utgjør flertallet i kommunen.

– Det er ikke noe galt i at Høyre tar opp sitt syn på hvor lenge vi skal forlenge prøveperioden for mobbeombudet, sier varaordfører Ole Herman Sveian.

– Det jeg reagerer på er at de tar ut en del av et helhetlig budsjettforslag, slik at det havner utenfor sammenheng, mener han.

– Det syntes jeg er synd i folkeopplysningens navn, fordi vi har lagt fram et budsjett i balanse. Det er vi nødt til å gjøre som en ansvarlig administrasjon, mener Sveian.

– Det er heler ikke riktig at vi har kortet ned prosjektperioden for mobbeombudet. I utgangspunktet skulle prosjektet gå til mars 2021 og nå har vi sagt at vi skal forlenge til mars 2022. Deretter vil vi vurdere mobbeombudet ut fra budsjettet for 2022.

Styrker skolehelsetjenesten

Kritikken fra Enoksen går på at man ville fjerne mobbeombudet, men styrke skolehelsetjenesten. Han mener det blir feil å sette disse to funksjonene opp mot hverandre.

– Vi har lagt inn 950 000 kroner ekstra til skolehelsetjenesten, men det har vi gjort allerede fra i år, så det har ingen ting med mobbeombudet å gjøre, understreker Sveian. Han sier videre at også andre punkter i budsjettet styrker barn og unge i Malvik.

– For eksempel har vi lagt inn penger som skal gå til ekskursjoner for skoleelever og barnehagebarn. Rådmannens innstilling var å sløyfe denne posten og heller ha ekskursjoner i nærområdet. Vi mener det er viktig at unger får mulighet til å ta en tur til for eksempel Vitensenteret eller til Falstadsenteret. Derfor har vi satt av penger til dette.

Flere lærlinger

Kristin Nybrodahl sitter i formannskapet og kommunestyret for Arbeiderpartiet i Malvik. Hun mener at dette er et budsjett for ungdommen.

– For eksempel øker vi antall lærlinger fra 1,5 til 2 per 1000 innbyggere. Dette betyr syv nye lærlingeplasser i Malvik i løpet av økonomiplanperioden, sier Nybrodahl.

– Dermed får flere unge muligheten til å fullføre en yrkesfaglig utdanning i hjemkommunen. Hun nevner også styrkingen av skolehelsetjenesten.

– Nå rydder vi opp etter Høyre og regjeringen og tilfører penger der regjeringen kutter. Vi ble lovet at skolehelsetjenesten skulle styrkes, men for Malvik har det i realiteten betydd at vi lå an til å miste en stilling.

Eiendomsskatt

Sveian sier at de foreløpig vet lite om budsjettforslaget fra Høyre.

– Vi vet at de går inn for å fjerne eiendomsskatten, men jeg ser med gru på hvordan vi ville ha fått det dersom vi måtte har redusert driftsnivået med de 30 millionene eiendomsskatten representerer. Han mener i tillegg at privatisering av tjenester, for eksempel innen omsorg, ikke er den løsningen Høyre mener at det er.

– Når det gjelder Høyres budsjettforslag som helhet, så vet vi lite. Vi pleier å få tilgang til det kvelden før kommunestyremøtet der det skal behandles, så vi får bare vente å se.

Han mener flertallet i Malvik har vist stabilitet i de fire periodene de har hatt styringa i kommunen.

– Vi hadde en økonomisk knekk i 2015. Det lærte vi mye av og nå har vi bygget opp et solid disposisjonsfond. Det gjør at vi får forutsigbarhet og kan gi innbyggerne den tryggheten de trenger for å stole på at kommunen yter de tjenestene de skal.

Hør intervjuet med Ole Herman Sveian og Kristin Nybrodal i avspilleren under:

ANNONSE