ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Folkehelseprofilen 2022:

– Vi har det bra i Norge!

På en skala fra 0 til 10 der 10 er «svært fornøyd med livet» ligger landsgjennomsnittet i Norge på 7,5.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Folkehelseinstituttet har offentliggjort resultatet for årets folkehelseprofil. Livskvalitet er tema for årets profil, som gir informasjon om helsetilstanden til det norske folk og hvilke faktorer som det som påvirker den.

Dataene i profilen er hentet fra Kommunehelsens statistikkbank og det er tallene per februar 2022 som er brukt.

Folkehelseprofilene er unike rapporter for hver av landets kommuner og for bydelene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Profilene gir informasjon om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, og er et grunnlag for det lokale arbeidet med å bedre folkehelsen.

– Viktige tall for kommunen

– God livskvalitet er en verdi i seg selv og fremmer helse og sunnere levevaner. God livskvalitet styrker også motstandskraften i møte med belastninger. Kommunen har virkemidler til å skape et samfunn som fremmer livskvalitet, sier seniorforsker Ragnhild Bang Nes i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det er tall fra en lang rekke ulike undersøkelser og registerdata som gir en oversikt til kommuner og fylker om hvordan det står til i kommunen, sier hun.

Bang Nes mener detter er viktig informasjon slik at kommunene kan planlegge folkehelsearbeid og hvilke prioriteringer som må gjøres.

– Hvor er det skoen trykker i min kommune? Hva må vi gjøre for at innbyggerne skal få det bedre?

Hun sier at data om drikkevannsforsyning, hvor lenge folk lever, utdanningsgrad, trivsel, psykiske lidelser og inntekt er blant områdene undersøkelsen gir svar på.

Vi har det godt i Norge

Livskvaliteten i Norge er god sammenlignet med andre land. På en skala fra 0 til 10 der 10 er «svært fornøyd med livet» ligger landsgjennomsnittet i Norge vanligvis på 7,5.

Men livskvaliteten er skjevt fordelt og det kan være store forskjeller mellom ulike kommuner på dette området.

Se tallene for din kommune her.

Hør radiointervju med Ragnhild Bang Nes:

FOTO: Ragnhild Kagge

Nøkkelord

ANNONSE