ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Laks:

Verste rømmingsår siden 2011

HARDE KÅR FOR VILLAKSEN: Politikere diskuterte villaksens utfordringer under lakseåpninga på Hembre Camping i Stjørdal sist sommer. Fra venstre Lill Harriet Sandaune (FrP), Ingrid Hildrum (KrF), Arne Nævra (SV), Ola Elvestuen (V), Kari Anita Furunes (Sp), Tommy Reinås (MDG) og Pål Sæther Eiden (H). Stig Klomsten (Ap) måtte forlate forsamlinga før bildet ble tatt. Foto: Andreas Reitan

Nesten 300.000 laks rømte fra norske oppdrettsanlegg i fjor. Ifølge Norges jeger- og fiskerforbund er det mer enn halvparten av all villaksen som gyter i norske elver.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

– Vi liker ikke at andelen rømninger går opp. Enhver rømning er en rømning for mye, sier kyst- og havbruksdirektør Øyvind Lie i Fiskeridirektoratet til NRK.

Ved utgangen av desember var det meldt 49 tilfeller av rømming ved norske oppdrettsanlegg.

Totalt utgjør det 289.000 laks, 7500 torsk og 2000 regnbueørret. Ikke siden kriseåret 2011 har det rømt flere oppdrettsfisk. Da forsvant over 369.000 laks fra norske anlegg.

– I år har vi hatt et noe høyere tall på rømninger, og det er først og fremst knyttet til én stor rømning fra et lukket anlegg av småfisk. Men antall hendelser har økt noe de siste årene, sier Lie.

NJFF bekymret

Norges jeger og fiskerforbund er bekymret over utviklinga.

– Tallene fra Fiskeridirektoratet er det oppdretterne selv som melder inn. Når minimumstallene allerede er på to tredeler av den totale mengden villaks som kommer inn for å gyte i norske elver, så er det veldig alvorlig, sier Alv Arne Lyse, prosjektleder for villaks i Norges jeger- og fiskerforbund.

- Ikke vært gode nok

Sjømat Norge, landsforeninga for fiskeri- og havbruksnæringen, innrømmer at aktørene ikke har vært gode nok til å unngå rømninger i 2019.

– Det er vi de første til å innrømme. Allerede tidlig i høst startet vi arbeidet med å analysere og ta tak i dette, sier kommunikasjonssjef Henrik Wiedeswang Horjen.

Sjømat Norge og andre interesseorganisasjoner har nå gått sammen om seks felles tiltak for å få rømningstallet ned.
Blant disse er tydeligere kompetansekrav, rømningskurs og mer vekt på erfaringsutveksling, skriver NRK.

https://www.nrk.no/hordaland/voldsom-okning-i-antall-lakseromninger-1.14845969

ANNONSE