Annonse
Nea Radio

Velger klimavennlig asfalt

Illustrasjonsfoto fra asfaltering av E6 på Omkjøringsveien i Trondheim. Foto: Knut Opeide

I Midt-Norge vinner asfaltentreprenørene som tenker på klimaet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

For første gang spiller CO2-utslipp en avgjørende rolle for hvilken entreprenør som vinner anbudet om asfaltkontraktene.

I Midt-Norge er det to asfaltkontrakter som tester ut dette for første gang. En kontrakt ved Tunnsjøen nord i Trøndelag og deler av en kontrakt på Sunnmøre.

- Vi er i dialog med bransjen og dette vil bli et pilotprosjekt for å skaffe oss erfaring, sier seksjonsleder Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen Region midt. Nå tar vi i bruk kunnskapen entreprenørene sitter med på dette området, og både de og vi vil lære mye av dette prosjektet.

Noen av tiltakene for å redusere CO2-utslipp vil være å produsere asfalten ved lavere temperatur (lavtemperaturasfalt), mer klimavennlige fyringsmetoder ved asfaltproduksjon, gjenbruk av asfalt, mobile asfaltfabrikker nært pukkverk, kort transport av asfalt til utleggersted, lastebiler med lavt CO2-utslipp, type stein og avstand til pukkverk etc.

Statens vegvesen legger ikke føringer for hvordan entreprenøren skal redusere utslipp av CO2, det er entreprenørene som velger sine tiltak.

- Det er viktig at tiltakene for å begrense CO2-utslippene ikke skal gå på bekostning av levetiden til asfalten. Det er fortsatt et like stort fokus på kvalitet, sier Lunaas.

Fortsatt like stort fokus på kvalitet

Statens vegvesen har et mål om å halvere CO2-utslipp til drift og vedlikehold innen 2030. Disse grepene vi må gjøre de neste årene vil føre til en vridning mot at klimatiltak vil lønne seg. Vi snur om på asfaltbransjen. Entreprenørene er klare og vil tilpasse seg raskt til de kravene som stilles til dem.

- Etter denne sesongen skal vi evaluere disse kontraktene grundig og se om blant annet prisvektingen er rett. Dette skal lønne seg både for entreprenørene og for Statens vegvesen, sier Lunaas.

Gjennomsnittlig utslipp av kg CO2-eq pr. tonn asfalt beregnes i alle tilbudene. Hver tilbyder gis et fradrag eller påslag pr. tonn asfalt ut fra hva de slipper ut av CO2 i forhold til gjennomsnittet av alle innkommende tilbud.

Summen fra alle kontraktspunktene trekkes fra eller legges til tilbudssummen på kontrakten. Den entreprenøren som har lavest konkurransesum vinner anbudet.

Vil følge opp entreprenørene på C02 i tillegg til kvalitet

Tre tilbydere ga tilbud på kontrakten ved Tunnsjøen. Den som hadde gitt lavest tilbud hadde også lavest CO2-utslipp. Etter at vektingen var gjort ble de innstilt som vinner av tilbudskonkurransen. Det var YIT.

To tilbydere ga tilbud på kontrakten på Sunnmøre. Heller ikke der fikk ikke vektingen avgjørende betydning for hvem som vant anbudskonkurransen. Det var NCC som ble innstilt.

Under asfaltlegginga vil Statens vegvesen gjennomføre kontroller for å være sikker på at planlagte tiltak blir gjennomført.

Nøkkelord

Annonse