Annonse
Nea Radio

Kommunestyret i Holtålen:

Vedtok demensplan

Kommunestyret i Holtålen. Foto: Per Magne Moan

Skal bidra til god kvalitet på de kommunale tjenestene rettet mot personer med demenssykdom og deres pårørende.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 27.02.2020 kl 20:29

Annonse

Kommunestyret i Holtålen vedtok torsdag kveld, enstemmig, ny demensplan for 2020-2026.

Arbeiderpartiets representant Tove Hegseth kom med tilleggsforslag om at det lages en oversikt av hva planen innebærer av økte kostnader:

- Det lages en oversikt over hva denne planen innebærer av økonomiske konsekvenser i form av antall årsverk, kostnader på aktiviteter og andre kostnader knyttet til planen, både for å opprettholde tilbudene for de demente på dagens nivå, og for å kunne øke tilbudet i framtiden.

Også tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Planen er utarbeidet med bakgrunn i Helse- og omsorgsdepartementets «Demensplan 2020 - et demensvennlig samfunn», og er en delplan under Holtålen kommunes «Omsorgsplan 2018-2026». Denne skal gi en beskrivelse av behovet for tjenester og tilbud innenfor demensomsorgen i kommunen.

Planen skal bidra til god kvalitet på de kommunale tjenestene rettet mot personer med demenssykdom og deres pårørende.

Ny plan

Demens- og hukommelsesproblematikk rammer et stort antall eldre, og Holtålen kommune har derfor valgt å ha en egen plan for demensomsorgen. Den tidligere planen fra 2010 erstattes med dette av ny demensplan 2020-2026.

I forbindelse med arbeidet med planen så er det foretatt intervju og spørreundersøkelser og svar på disse sammen med generelle tilbakemeldinger, signaliserer at det virker som at Holtålen har en godt utarbeidet demensomsorg ut fra dagens standard.

– Det er allikevel forbedrings-potensiale, og utfordringene er store innenfor fremtidens demensomsorg. Demensomsorgen i kommunen må utvikles og endres i takt med nye føringer og behov, heter det i saksfremstillingen.

I tillegg til mål og tiltak beskrevet i denne planen presiseres det at allerede eksisterende tjenester, tiltak og demensarbeid i kommunen videreføres og utvikles etter behov.

Flere fagområder

Planen inneholder flere områder, blant annet ble det i 2010 opprettet et hukommelsesteam, som i dag består av sykepleier, ergoterapeut og spesialhjelpepleiere.

Fra 2020 vil dagaktivitetstilbud til personer med demens i kommunen være lovpålagt. Som ledd i forrige demensplan, ble Huskestua dagsenter opprettet. Dagsenteret har åpent to dager i uka, med plass til seks hjemmeboende personer.

Se hele demensplanen her.