ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Vedtok bibliotekplassering

Flytter biblioteket: Formannskapet i Holtålen satte vedtok tirsdag den nye lokaliseringen av Holtålen folkebibliotek. Foto: Marius Haugan Lillegjære

Formannskapet i Holtålen vedtok tirsdag Ålentorget som nye lokaler for kommunens folkebibliotek. Målsettingen er å ferdigstille prosjektet innen 1. mars 2021.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 06.10.2020 kl 11:04

ANNONSE
Annonse

Vedtaket var enstemmig.

– Arbeiderpartiet er helt enig i at Ålen senter må være det beste alternativet for et bibliotek, kommenterte Jan Arild Sivertsgård (Ap).

Vedtaket medfører at kommunen vil jobbe ut i fra eksisterende planløsning for biblioteklokaler i Ålentorget. I vedtaket fremgår det også at investeringskostnaden blir på 2.85 millioner kroner, noe som skal finansieres gjennom omdisponeringer i investeringsbudsjettet.

– Selv om det ikke er realistisk å gjennomføre hele prosjektet på 2020, må en ta stilling til finansiering. Det er betydelige reserver i investeringsbudsjettet for 2020 knyttet til omsorgsboliger for demente, som er et prosjekt som omtrent er avsluttet også økonomisk. En vil derfor foreslå at behov for investeringsmidler i 2020 løses med omdisponering av midler derifra, og at det tekniske omkring dette behandles i kvartalsrapporten for 3. kvartal, samt i budsjettet for 2021, heter det i kommunedirektørens vurdering av saken.

Habilitetsspørsmål

Ordfører Arve Hitterdal stilte spørsmål ved sin habilitet i saken, da han er styreleder i Ålen senter AS, selskapet som eier Ålentorget. Kommunedirektør Marius Jermstad argumenterte for at ordføreren ikke er inhabil i saken, noe som fikk formannskapets fulle tilslutning.

Formannskapets vedtak i saken var helt i tråd med kommunedirektørens følgende innstilling:

1. Alternativ Ålen senter velges som fremtidig biblioteklokale for Holtålen iht. vedlagt mulighetsstudie.

2. Kostnadene, kr 2,85 mill dekkes med omdisponeringer i investeringsbudsjettet for 2020 som beskrevet i saksfremlegget og tilsvarende for budsjettet for 2021.

3. Prosjektet søkes ferdigstilt innen 01.03.2021.

Nå skal saken opp til endelig behandling i kommunestyret. Det er per nå ingenting som tyder på at kommunestyret vil gjøre betydelige endringer i sitt vedtak.

Hør ordfører Arve Hitterdals tanker om saken her:

Nøkkelord

ANNONSE