ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Kommunestyremøte i Tydal:

Vedtok å beholde UMS

Kommunestyremøte i Tydal Foto: Ola Bjerken

Under torsdagens kommunestyremøte ble det vedtatt å beholde utvalg for miljø og samfunn.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 18.09.2020 kl 07:24

ANNONSE
Annonse

Det ble av holdt et effektivt kommunestyremøte i Tydal torsdag kveld. Det var rundt saken om videreføring av utvalg for miljø og samfunn (UMS) det ble viet mest tid. Forslaget som var oppe til vurdering var om videreføring av dette utvalget. En avstemning ble avholdt hvor 12 stemte for en fortsettelse mens 5 stemte mot.

Utvalg for miljø og samfunn

Utvalg for miljø og samfunn var en sammenslåing av areal, miljø og teknikk (AMT) samt utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK) Bakgrunnen for endringen var mer effektiv saksbehandling og økonomiske innsparinger. I tillegg kommer sentrale lovpålagte organer som kommunestyret, formannskapet og kontrollutvalget. UMS behandler enkeltsaker etter særlov eller kommunelov delegert fra kommunestyret. Saker hvor AMT og HOK hadde avgjørelsesmyndighet etter
delegasjonsreglementet ble tillagt UMS. Øvrige politiske saker blir behandlet av formannskapet.

Kommunedirektørens innstilling

Tydal kommunes politiske organisering med utvalg for miljø og samfunn (UMS) videreføres, men ansvaret for planområdet og dispensasjoner etter plan- og bygningsloven legges til formannskapet som vedtatt i kommunestyrets sak 4/20 den 30.01.20.

Argumenter for og mot

Flere benyttet seg av muligheten til å gå på talerstolen for å ytre sine meninger om denne saken. Blant annet Gunnbjørn Berggård (AP), som mente at tiden for UMS var forbi.

- Jeg mener at det er på tide å vurdere UMS sin funksjon. Jeg tror det bare vil blir mer uoversiktlig at saker skal innom et utvalg til, når det uansett kommer opp i formannskapet, sier Gunnbjørn fra talerstolen som får støtte fra Emilie Kleiven Græsli (AP).

- Da jeg ble med i utvalg for miljø og samfunn så var det svært givende i starten, men alle de viktigste sakene vi skulle ta opp ble bare delegert videre til formannskapet, forteller Emilie Kleiven Græsli.

Ordfører Jens Arne Kvello stemte for å ivareta UMS, selv om han deler begge partienes syns på saken.

- Jeg klarer å se begge partienes syns på saken, men jeg tror at det kan være lurt at enkelte saker går via UMS, slik at vi kanskje kan få nye innfallsvinkler på saker som skal tas opp i formannskapet senere, sier ordføreren.

Hør ordfører Jens Arne Kvello oppsummerer vedtaket om å videreføre UMS her:

Ros

Kommunestyremøte ble avsluttet av kommunedirektøren Heidi Horndalen som ville rose tydalingene for den gode håndteringen av koronasituasjonen.

- Vi har gjort en kjempe jobb, vi har ikke hatt et eneste smittetilfelle. Det tyder på at vi har tatt dette på alvor, det er kjempe bra, sa Horndalen til kommunestyremøtet, samtidig som hun benyttet anledningen til å rose innbyggerne via Nea Radio sin direktesending.

Nøkkelord

ANNONSE