ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Ordfører svarer på interpellasjon:

Vedr. etablering av parkering for pendlere i Selbu

Foto: Ola Bjerken

Gunnar Olav Balstad (AP) stilte spørsmål vedrørende parkeringsbehovet for pendlere i Selbu under sist kommunestyremøte.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 24.09.2020 kl 10:08

ANNONSE
Annonse

Her er essensen i interpellasjonen

Det er bred politisk enighet lokalt om viktigheten av å ha et tilfredsstillende kollektivtilbud for reisende inn og ut av bygda. Det kan være ulike oppfatninger om hva som er bra nok, men det tilbudet vi har i dag har ikke kommet uten mange små og større kamper med fylkeskommunen i forbindelse med anbudsrunder for kollektivtransporten. Nå sist husker vel de fleste hvor krevende det opplevdes å få gjennomslag for fortsatt direktebusser mellom Selbu og Trondheim/St. Olavs Hospital

Problemet som oppstår er at det ikke lenger er mulighet til å sette fra seg biler på Tømra. Det finnes heller ingen andre alternativer i umiddelbar nærhet – verken på privat eller offentlig grunn. Hvorvidt mangel på tilgjengelig parkering oppleves like besværlig i Innbygda og på Nesta/Marienborg, kan vel heller ikke utelukkes, uten at jeg har god nok kunnskap om situasjonen disse to stedene.

Mitt spørsmål til ordføreren blir derfor som følger:

Hva kan Selbu kommune gjøre for å ivareta de reisendes behov for parkering på Tømra, i Innbygda og på Marienborg/Nesta?

Odføreren svarer

For Innbygda og Mebond har vi ikke fått tilbakemeldinger at det er parkeringsproblemer for pendlerne og vi ser således ikke at det her er behov for nye tiltak.

For Tømra må det imidlertid tilrettelegges for ny pendlerparkering, og det er allerede gjort avtale med Sifa AS om at midlertidig parkering kan gjøres på bedriftens parkering opp mot FV 705.

Ei permanent parkering kan legges i området mellom gammel idrettsplass og 705 der kommunen allerede er eier av området. Dette området har en størrelse på ca. 15x60 meter som gir 12 - 15 parkeringsplasser. Her må det gjennomføres en planprosess og en investeringsbeslutning, men ordfører ser dette som et godt egnet område til formålet og vil således anbefale at det påstartes et løp for å se om dette er mulig å realisere.

Nøkkelord

ANNONSE