ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Valg for alle?

VALG FOR ALLE: Runar Søreide Skogedal er SV’er og var deltager på NFUs ferieleir i Selbu. Her sammen med Åsa Kjerstine Kjølberg Moen. Foto: Privat

- SV vil sikre full tilrettelegging av valglokaler for å sikre at alle med stemmerett har mulighet til å stemme ved valg.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Åsa Kjerstine Kjølberg Moen, valgkampsekretær for Trondheim SV, besøkte sist fredag Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) sin ferieleir på Peder Morset folkehøgskole i Selbu.

- Det er viktig å fokusere på valgdeltagelse og viktigheten av å bruke stemmeretten. Vi vet lite om valgdeltagelsen i denne gruppen i Norge, men engelske studier tyder på at valgdeltakelsen er lavere enn i resten av befolkningen. Dette er et demokratisk problem og er viktig å sette søkelys på, sier Moen.

- Personer med utviklingshemning får liten plass i ordskiftet under valgkampen, dels fordi det er få av dem som stemmer, og dels fordi de er så få. I følge Helsedirektoratet har omkring 20 000 personer i Norge diagnosen psykisk utviklingshemning. Med andre ord utgjør de en minoritet i det norske samfunnet. De fraviker derfor betegnelsen «folk flest», og tiltrekker seg ikke et sterkt fokus under valgkampen, slik som bilister og barnefamilier.

- SV vil jobbe for full tilrettelegging av valglokaler for å senke terskelen for å gå å stemme, men mener det minst like viktig at støtten til for eksempel NAKU fortsetter slik at politiske utredninger og dokumenter blir tilgjengelig i forståelig format, sier Åsa Kjerstine Kjølberg Moen.

Nøkkelord

ANNONSE