ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Malvik kommune:

Utsatte innføringen av Helseplattformen

Kjersti Garnes Overvik fra Arbeiderpartiet. Foto: Skjermbilde fra sending på Nea Radio.

I gårsdagens kommunestyre vedtok kommunen enstemmig å utsette innføringen av Helseplattformen til 2024/2025.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 27.04.2022 kl 16:38

ANNONSE
Annonse

– Nå leser vi i avisa at St Olavs og Trondheim kommune har utsatt oppstarten av Helseplattformen. Mulig til sjette mai, kanskje lenger. Sett i lys av det og at det har vært vært en langvarig pandemi, pluss at vi har fått en nylig oppstått flyktningkrise i fanget som har tatt mye ressurser, så er det fornuftig at Malvik utsetter oppstart av Helseplattformen, sa Kjersti Garnes Overvik fra Arbeiderpartiet i sitt innlegg i saken.

I innstillingen til møtet sa kommunedirektør Stig Roald Amundsen at ut fra en totalvurdering, vurderer kommunedirektøren det som nødvendig å drøfte et noe utsatt innføringsløp for Malvik, til 2024/2025.

– Kommunedirektøren vil fremdeles komme tilbake til kommunestyret med en egen sak der det gis oppdatert informasjon og vurdering av innføring av Helseplattformen i Malvik, jf. at kommunen har ensidig rett til å fratre denne avtalen uten begrunnelse innen 13 måneder før løsningen settes i produksjon, het det videre i innstillingen.

Denne innstillingen ble vedtatt enstemmig av kommunestyret i Malvik.

Torsdag i forrige uke ble det klart at styret i Helseplattformen AS har beslutta å utsette oppstarten av Helseplattformen. Det omstridte pasientjournalsystemet skulle etter planen innføres 30. april, men på grunn av tekniske utfordringer blir oppstarten utsatt til 6. mai.

Kostnaden for Malvik kommune ved å ta i bruk Helseplattformen ligger på cirka 38 millioner kroner.

ANNONSE