Annonse
Nea Radio

Uten praktikerne stanser Norge

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Fylkesordfører Tore O. Sandvik Slår et slag for praktikerne i dette leserinnlegget.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Pandemien viste oss hvor avhengige vi er av de praktiske yrkene i Norge. De som holdt hjulene i gang for oss alle da landet stengte ned. De som passa på oss og de som gir omsorg til de svakeste blant oss. De dyrket maten, og de som kjørte varene og de som stod i butikkene. De som holdt det rent på barnehager, skoler, institusjoner og sykehus. De som bygde veier og hus da vi brukte ekstra penger for å holde bedriftene i live. De som holdt industrien i gang så ikke alle inntektene til landet stanset opp. Kort sagt alle de som bygger og trygger landet vårt. Grunnmuren i det norske samfunnet. De vi ga applaus.

Nå kommer hverdagen tilbake og vi vet at mange av disse yrkene preges av utstrakt bruk av deltid, midlertidige og usikre jobber og lav lønn. Ingen kan betale husleia eller be om lån med applaus. Vi skal ut av pandemien og løfte Norge gjennom et rettferdig grønt skifte. Uten praktikerne – er faren stor for at vi ikke greier den jobben raskt nok.

Dette er yrker og arbeidstakere vi er avhengige av for at landet skal fungere. Nå må det være deres tur.

Samtidig ser vi av NAV sin bedriftsundersøkelse at det er stor mangel på nettopp disse yrkene her i Trøndelag (se lenke). Og framskrivinger viser at Norge vil mangle om lag 100 000 fagarbeidere. Vi ser også en utvikling med økende lærermangel og regjeringens skolepolitikk har gjort terskelen for å bli lærer enda høyere, slik at nå søker færre seg til yrket – selv om flere vil. Dette vil ramme distriktene først og hardest.

Denne utviklingen må snus.

Norge trenger flere stolte fagarbeidere. Da må respekt for yrkesfag være mer enn prat, det må vises i politikk:

Derfor går Arbeiderpartiet til valg på å gi ungdom læreplassgaranti, mer praktisk læring fra første skoleår, oppdatert utstyr i yrkesfagopplæringen og strengere krav til bruk av lærlinger i offentlige innkjøp og anbud.

Tre hovedløfter:

• Et fagarbeiderløft må begynne med en mer praktisk skole – det er bra for alle elever

• En tettere oppfølging av lærlinger for å kunne lykkes

• Antall skoleplasser må tilsvare antall læreplasser – det må være et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommune og arbeidsliv

Bakgrunn og utdyping:

Hva er problemet?

Vi utdanner ikke fagarbeiderne Norge vil trenge i fremtiden. Med dagens kurs vil vi mangle 100.000 fagarbeidere om under 20 år, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Allerede melder halvparten av bedriftene i NHOs Kompetansebarometer for 2020 at de ikke får tak i fagarbeidere de trenger. Og koronakrisen har vist oss hvor sårbare vi er dersom vi ikke utdannet arbeidskraften vi trenger i industrien, eldreomsorgen, byggenæringen, og ellers i næringslivet og velferdstjenestene våre.

Halvparten av ungdommene i Norge begynner på yrkesfag. Det er et godt utgangspunkt. Men etter seks år har under 40 prosent av dem oppnådd fag- eller svennebrev. Frafallet er høyere på yrkesfag, det betyr ikke at det er et yrkesfagproblem. Like fullt betyr det at vi må styrke innsatsen for at flere skal gjennomføre yrkesfaglig utdanning. Mange faller ut fordi de ikke får læreplassen de trenger for å fullføre utdanningen sin. Sist høst stod over 6900 søkere uten læreplass, 4300 av dem var ungdommer – det. Det er Norges mest meningsløse kø.

Arbeiderpartiets løsninger:

Arbeiderpartiet vil ha lærplassgaranti for ungdom som har bestått opplæringen i skole (Vg2) og viser interesse for lærefaget og læreplass. Garantien skal gjennomføres i et forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunene og arbeidslivet, med vekt på:

Å sørge for at antallet elevplasser på yrkesfag samsvarer med mulighetene for læreplass og behovet for faglært arbeidskraft

At skolen/skoleeier skal få større ansvar for å følge opp elevene det første året av læretiden og vi vil gjeninnføre forsterket lærlingtilskudd for lærlinger med særskilte behov

Å begynne innføringen av læreplassgaranti i fag der offentlige arbeidsplasser har høy andel av læreplassene.

At det skal bli mer attraktivt å være lærebedrift fordi vi skal stille strengere krav til bruk av lærlinger i offentlige innkjøp og anbud.

Arbeiderpartiet vil bevilge en yrkesfagmilliard – 1 milliard kroner – i løpet av de neste fire årene. Yrkesfagmilliarden skal gå til at elever på yrkesfag skal få lære med relevant og oppdatert utstyr på skolen, få tett og tidlig oppfølging også i læretiden, til å innføre læreplassgaranti for ungdom over hele landet og for at flere erfarne fagarbeidere skal utdanne seg til yrkesfaglærere.

Arbeiderpartiet vil ha mer praktisk og aktiv læring fra første skoleår. Grunnskolen skal forberede elevene både til yrkesfag og studiespesialisering, og gi alle barn god læring og mestring – både de med praktiske talenter og de mer teoretisk anlagte. Derfor vil vi ha mer praktisk læring i alle fag, innføre praktiske ferdigheter som en sjette grunnleggende ferdigheter, legge til rette for flere skoleverksteder og praktiske læringsarenaer, styrke de praktiske- og estetiske fagene og få på plass en nasjonal strategi for mer praktisk læring i teoritunge fag som norsk, matematikk og engelsk.

Nøkkelord