Annonse
Nea Radio

Utbygging av ny trase på Fv 705 ved Øybergkammen, men ingen gang og sykkelveg foreløpig.

Fv. 705 med den nye påbegynte traseen i bakgrunnen Foto: Ola Bjerken

Utbyggingen av den nye traseen på Fv 705 er i full gang, men det blir ingen gang og sykkelveg der med det første.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 08.07.2020 kl 17:15

Annonse

Den nye traseen på fylkesveien 705 ved Øybergkammen begynner å ta form, men foreløpig blir det bare selve veien som blir utbygd. De som vil ha gang og sykkelveg må nok belage seg på å vente en stund til.

Denne gangen er det kun hovedveien som skal utbedres i den kurven der. For gang og sykkelvei er det egne potter
som skal brukes. Dagens trase vil bli stående, så på sikt kan den bli et alternativ til gang og sykkelvei i dette området, som i dag er utfordrende for gående og syklister. Sier Ole Morten Balstad

Vil det i mellomtiden bli mulighet for gående og syklister å benytte seg av den gamle veitraseen?

- Det er jeg ikke helt inne på, men jeg regner med at siden den vil bli stående, så vil den være åpen. Det som vi har sett på, er om det finnes andre alternativer til gang og sykkelvei i området. For vi vet jo at det er kostnadskrevende å bygge gang og sykkelvei langs hovedvegen og at det kan være lik stor sannsynlighet for å få det til i et annet området. Forteller Ole Morten Balstad

Dagens trase ved Øybergkammen. Kanskje vil den bli åpen for gående og syklister når den nye traseen i bakgrunnen er ferdig. Foto: Ola Bjerken

Når dere ser på andre alternativer, er det noen som har pekt seg mer ut enn andre?

- Nei, men når vi snakker Tømra og Innbygda, så er det en stitrasee som går lengre opp i området der. Det er jo noe vi har snakket med fylket om, som eier fylkeveien. De er også interessert i å se på et mulig alternativ utenom fylkesveien. For det blir som sagt kostbart å legge den langs hovedveien og da er muligheten for at vi kan få til et lik så bra alternativ i et annet området.

Det er jo bra at veitraseen ved Øybergkammen utbedres som er en veldig ulykkesutsatt sving, men dette er vel bare en del av en større oppgradering som vil skje på Fv. 705 nå?

- Dette er jo et tiltak som er startet nå, det er jo kostnadsberegnet til ca. 8 millioner kroner. Det er jo et veldig ulykkesutsatt punkt og det vil bli en vesentlig forbedring i en svært uoversiktlig kurve. Det er avsatt 85 million kroner til prosjektet, hvor de har begynt ved steinbruddet i Lånke, så jobber de seg oppover Fv. 705. Det ble lyst ut et anbud nå, som har frist ut august, som går på strekningen fra det vi kaller Hellvettet og opp til toppen av Selbuskogen. Der er det fire punkter som skal utbedres og det er den største utbedring som kommer i denne pakken av oppgraderinger på Fv. 705

Hvor lang tid tror du det vil bli brukt på å utbedre alle punktene det nå er snakk om?

- Vi hadde håpet at vi skulle få det til iløpet av 2020, men ser nok at det er litt urealistisk nå. Siden vi har allerede har fått ut hoved anbudet nå, så skal vi få gjort mye iløpet av 2020 og satser på å bli ferdig i første halvdel av 2021. Avslutter Selbu ordfører Ole Morten Balstad

Nøkkelord