Annonse
Nea Radio

Ambulansetjenesten:

Usikker på årsak til økning i responstid

Økt responstid: Helse Midt-Norge er usikker på hvorfor ambulansetjenesten bruker lengre tid nå enn tidligere. Foto: Helse Midt-Norge

Ambulansetjenestene i Midt-Norge hadde en økning på over 4000 oppdrag fra 2018 til 2019. Samtidig har responstidstallene en negativ utvikling.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Nylig ga Ambulansetjenesten i Midt-Norge Fellesfunksjonen ut sin årsrapport for 2019. Der kommer det fram at ambulansetjenestene i regionen har hatt en økning på 4044 oppdrag fra 2018 til 2019. Det tilsvarer en økning på 4,5 prosent og er den største oppdragsøkningen siden registreringen i Ambustat startet i 2014.

Samtidig viser rapporten en negativ utvikling i prehospital responstid – tiden det tar fra publikum ringer 113 til ambulansen er framme hos pasient.

Morten Dragsnes, avdelingssjef ved Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten i Midt-Norge, sier de ikke er sikker på hva som er årsaken til denne økningen, men at én av årsakene trolig er flere samtidighetskonflikter grunnet den økte oppdragsmengden.

Trafikkproblemer i Trondheim
Også omlegging av trafikkmønster og andre trafikale utfordringer kan være en medvirkende årsak, kommer det fram i rapporten. Omleggingen av kjøremønsteret i flere bydeler i Trondheim i forbindelse med innføringen av metrobussene, har blant annet ført til at ambulanser har blitt stående bak bussene og ikke har kunnet kjøre forbi på grunn av midtrabatter.

For områder i Trondheim med sammenhengende bosetning har responstiden økt med ett minutt hvert år siden 2017, fra 13 minutter i 2017 til 15 minutter i 2019.

Tidsbruken hjemme hos pasientene øker også noe. Generelt er det bra, mener Dragsnes, hvis det fører til bedre undersøkelse og behandling før transport. Men det gjelder ikke i tidskritiske situasjoner hvor pasienten skal raskest mulig til sykehus. Dette vil derfor bli fulgt opp.

Mer oppmøte, mindre transport
Antall oppdrag der det bare er oppmøte og ikke transport øker fra år til år, også i 2019. En undersøkelse av 2843 pasienter i St. Olavs hospitals område, der man så nærmere på hvordan det har gått med disse pasientene, viser at bare to prosent av dem blir lagt inn på sykehus innenfor 48 timer. Noe som tyder på at det gjøres gode vurderinger av ambulansepersonellet, mener Dragsnes. Gjennom telefonintervju ga mange av pasientene også svært gode tilbakemeldinger til ambulansetjenesten.

Det viktigste prosjektet for Ambulansetjenesten i Midt-Norge i 2019 var innføringen av prehospital pasientjournal (PEPJ). Det jobbes nå med å få en god integrasjon mellom PEPJ og løsningen Epic leverer til Helseplattformen.

Fellesfunksjonen har en viktig rolle ved å tenke langsiktig for ambulansetjenestene i Midt-Norge, og det er mange spennende oppgaver. Særlig er det et behov for å bidra til å bygge grunnmur for journal, beslutningsstøtte og utvikling av faget ellers gjennom utvikling av terminologi og kodeverk. En viktig oppgave de to neste årene er oppfølging, videreutvikling og fokus på datakvalitet i PEPJ-løsningen, heter det i rapporten.

Nøkkelord

Annonse