ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Oppfordring fra lokale ordførere:

Unngå kutt i AFT

Ordfører i Røros kommune, Isak Busch (AP) Foto: Per Magne Moan

Ordførerne mener at NAV, uavhengig av et slikt tilskudd, bør revurdere vedtakene om kutt i AFT-plasser.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 27.01.2021 kl 12:58

ANNONSE
Annonse

NAV har vedtatt å kutte 68 plasser i Arbeidsforberedende trening (AFT) i Trøndelag fra 1.mars 2021. Man ønsker heller å vri ressursbruken over på blant annet lønnstilskudd og utdanning.

Ordførerne er svært bekymret på vegne av brukerne som nå mister et godt lokalt fungerende tilbud. Vekst- og arbeidsinkluderingsbedriftene rundt i Trøndelag bidrar stort til å få mange arbeidstakere ut i eller tilbake til arbeidsliv og skole, gjennom slike tiltak og plasser. AFT er for de som står lengst unna arbeidslivet, og behovet er stort. Alternativet er ofte uføretrygd. Stortinget bevilget i statsbudsjettet 2021, flere hundre millioner ekstra til tiltak i regi av NAV. Det er ordførernes oppfatning at dette burde gi grunnlag for å beholde AFT-plassene samtidig som andre tiltak styrkes.

På denne bakgrunn støttet alle ordførerne i Trøndelag for en tid tilbake et opprop om at kuttet ikke måtte gjennomføres. I dag har ordførere, en fra hver av regionene i Trøndelag hatt møte med ledelsen i NAV Trøndelag, for igjen å uttrykke vår bekymring.

Stortinget skal førstkommende fredag vurdere forslag om en betydelig økning av blant annet tiltaksmidler til NAV. I dagens møte signaliserte NAV Trøndelag at et slikt ekstra tilskudd vil gi grunnlag for å gå gjennom tilbudene på nytt, inkludert vedtatte kutt i AFT-plasser.

Ordførerne mener at NAV, uavhengig av et slikt tilskudd, bør revurdere vedtakene om kutt i AFT-plasser. Samtidig øyner vi nå en enda større mulighet for at AFT-plassene opprettholdes, og imøteser derfor Stortingets behandling av saken med spenning.

Nøkkelord

ANNONSE