ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Tydal:

Tydal kommune går godt

TYDAL går godt. - Men vi trenger flere folk, sier varaordfører Ole Bjarne Østby. Foto: Andreas Reitan

Formannskapet i Tydal behandlet tirsdag kommunens årsregnskap og årsmelding.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Regnskapstallene for Tydal kommune i driftsåret 2021 er betydelig bedre enn opprinnelig budsjettert og viser et netto driftsresultat på kr 9,3 millioner kroner. Det gir et korrigert netto driftsresultat på 5,4 prosent og en netto avsetning til disposisjonsfondet på drøyt 7,2 millioner kroner, mens investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

Formannskapets innstilling går nå til sluttbehandling i kommunestyret torsdag 16. juni.

- Joda, Tydal går godt, men vi trenger flere folk, sier varaordfører Ole Bjarne Østby (Sp). Han ledet formannskapsmøtet tirsdag.

Varaordfører Ole Bjarne Østby blir intervjuet av Per Magne Moan.

Nøkkelord

ANNONSE