Annonse
Nea Radio

Stjørdal:

Trude Skjelvan Wikdahl blir ny kommunalsjef velferd

Ny kommunalsjef: Trude Skjelvan Wikdahl blir ny kommunalsjef velferd i Stjørdal. Foto: Privat

Skjelvan Wikdahl tiltrer i stillingen 1. juli 2021 og får ansvar for om lag 1200 ansatte.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

– Jeg er glad for å kunne opplyse om at Trude Skjelvan Wikdahl (47) er tilsatt som kommunalsjef Velferd etter konkurranse med flere godt kvalifiserte kandidater, sier kommunedirektør Tor Jakob Reitan.

– Trude vil tilføre oss mye med sin faglige styrke og offensive men inkluderende lederstil.

Trude S. Wikdahl er utdannet sykepleier med en mastergrad i administrasjon og ledelse. I tillegg har hun utdannelse i helserett samt på masternivå innen digitalisering og ledelse ved BI. Hun er nå KS sin representant i prosjektgruppen for nytt topplederprogram. Trude tiltrer i stillingen 1. juli 2021 og får ansvar for om lag 1200 ansatte og et budsjett på ca 1,2 mrd kr innenfor det som er dagens oppvekst- og omsorgsetater. Hun jobber i dag på femte året som kommunalsjef for Helse og velferd i Melhus kommune.

Gjennom mange år som leder på flere nivå kjenner hun godt til både oppvekst og omsorgsområdene i kommunal sektor. Som en del av rådmannens ledergruppe har hun vist seg resultatorientert med gjennomføringskraft bl a i arbeidet med større omstillingsprosesser for å yte bedre og samordnede tjenester. Trude har lang og bred ledererfaring med økonomi- og personalansvar bla a som enhetsleder, rådgiver i Rådmannens stab og kontorsjef hos Statsforvalteren. Trude er 47 år, bor på Heimdal, er gift og har to snart voksne barn.

– Jeg gleder meg til å starte i en spennende og fremtidsrettet kommune som jeg oppfatter at Stjørdal er. Vi står foran økte krav til samhandling og digitalisering innen oppvekst og omsorg i årene fremover, og jeg ser frem til å bidra til videreutvikling av samarbeidet i Værnesregionen. Oppvekstreformen og tidlig innsats er også områder jeg vil bidra til å fylle med konkret innhold, og dette gleder jeg meg til. Bygging og etablering av Fosslia omsorgssenter er også noe jeg ser frem til å ta del i etter hvert, sier Trude.

Reitan opplyser om at den nye organiseringen, som skal styrke kjernevirksomheten og som blant annet innebærer en reduksjon fra sju til fire i kommunedirektørens ledergruppe, skal gjelde fra 1.6.2021.

De kommunalsjefene som allerede er tilsatt er Bente Næverdal (Samfunnsområdet), Roar Størseth (Økonomi- og finansavdelingen), og Tore Rømo (Organisasjon- og strategiavdelingen).

– Med Trude på plass ligger alt til rette for å bygge et godt strategisk lederteam som samlet sitter på god og komplementær kompetanse – klar for å ta kommunen inn i fremtiden sammen med de folkevalgte og våre brukere, sier Tor Jakob Reitan.

Annonse