ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Trønderske skoler kan bidra til økt kvalitet på eksamen

Selbu Videregående skole Foto: Arkiv

Hvert eneste år gjennomføres det tusenvis av eksamener i Norge. Likevel er det forsket lite på eksamen, men nå skjer det noe spennende.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Eksamen gjennomføres hvert år og mange mener noe om eksamen. Noen kan ha synspunkter om eksamen som metode, mens andre kan mene noe om spørsmålene som kan bli stilt. Eksamen er også jevnlig oppe til debatt i media. Merkelig nok er det, med svært få unntak, ikke forsket på eksamen i Norge. Hvordan vet vi da at eksamen gir oss pålitelig og relevant informasjon om elevers kompetanse i fag?

Bakgrunn

Over flere år så vi at norske elever på 10. trinn hadde svake resultater i matematikk og Trøndelag var intet unntak. Våren 2015 fikk over 40 prosent av elevene karakteren 1 eller 2 på matematikkeksamen. Dette gir elevene et dårlig utgangspunkt for videre skolegang, og også senere arbeids- og samfunnsliv.

Handler dette om elevene, om opplæringen, om læreplanen i faget eller eksamen i faget? Eller kanskje en kombinasjon av alle de nevnte faktorene. Utdanningsdirektoratet ønsker nå å se nærmere på kvaliteten og vanskelighetsgraden på eksamen i matematikk.

Hva skal det forskes på, og hvordan?

Siden 2017 har Fafo testet vanskelighetsgraden på eksamen ved hjelp av kalibreringsprøver. Det vil si at man har testet med de samme oppgavene hvert år. Dette forskningsarbeidet skal også gjennomføres i år. Elevenes prestasjoner på kalibreringsprøven og eksamen skal sammenlignes hvert år i tre år. Slik kan forskerne se om det er elevenes prestasjoner eller vanskelighetsgraden på eksamen som kan forklare eventuelle variasjoner i eksamensresultater.

Trønderske skoler kan bidra

Det er ikke for sent for skoler i Trøndelag å melde seg på denne forskningen. Ved å delta vil skolen bidra til at kvaliteten på eksamen kan forbedres samt at skolen får mulighet til å gi elevene en eksamensforberedende prøve på to timer. (Prøven ligner på oppgavene elevene får til eksamen, og vil slik sett fungere som en god oppkjøring fram mot eksamen).

En skole i Trøndelag har allerede meldt seg til forskningsprosjektet. Det er Ytterøy skole i Levanger som ønsker at elevene på 10. trinn blir med i prosjektet.

Nøkkelord

ANNONSE