Annonse
Nea Radio

NeaDebatt:

Trøndelag SV støtter reindriftssamene

Hilde Danielsen og Lars Haltbrekken fra Trøndelag SV. Foto: Arkiv

I dette debattinnlegget støtter Trøndelag SV reindriftssamene sine beite- og kulturrettigheter på Storheia i Åfjord og Ørland og Haraheia i Roan.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Representantskapet Trøndelag SV støtter samene sin kamp for å ta tilbake sine beite- og kulturrettigheter på Storheia i Åfjord og Ørland og Haraheia i Roan.

Utbyggingen av vindkraftverkene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

I tillegg har Høyesteretts storkammer avsagt dom som slår fast at både ekspropriasjonstillatelsen som ble gitt etter oreigningslova og konsesjonsvedtaket etter energiloven er ugyldige.

Regjeringsapparatet har hatt en rekke muligheter til å dra i bremsene for vindkraftprosjektet Høyesterett nå har fastslått er ulovlig.

Regjeringen må sørge for at dommen i Høyesterett respekteres og følges. Dette er en sak med stor prinsipiell vekt. Regjeringa må nå sette i gang en prosess som sikrer de samiske interessene og at reindrifta ikke blir skadelidende.

Trøndelag SV sier klart fra om at 171 vindturbiner og 251 km med vei må rives og naturen tilbakeføres.

Trøndelag SV tar det for gitt at dommen får umiddelbare konsekvenser for andre planlagte inngrep som er i konflikt med samiske interesser, bl.a. andre vindkraftprosjekt og gruvedrift og at det blir en full gjennomgang av slike prosjekt.

Nøkkelord