ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Trøndelag Sør støtter infrastruktur og lokalmat

Regionrådet samarbeider med NTNU om et masterprosjekt i tilknytning til Kunnskapspakke gods

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Tross Covid-19 utbruddet har Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd hatt stor aktivitet den siste tiden.

– Vår arbeidsgruppe for næringsutvikling har kommet i mål med en rekke næringsutviklingsprosjekter for regionen, heter det i en pressemelding fra rådet.

Næringsfondet

Etter gjennomgang av prosjektene på rådsmøte vedtok styret i Trøndelag Sør den 17. juni at prosjektene bevilges kr 690 000,- fra rådets næringsfond.

– Vi er glade for at vårt arbeid med næringsutvikling nå bærer frukter. Arbeidsgruppa har utviklet prosjekter med utgangspunkt i regionens naturlige fortrinn og rådets vedtatte satsingsområder.

Blant prosjektene som innvilges støtte er satsinger som retter seg mot regions lokalmat- og reiselivsnæring, skriver rådet.

Konstituerende møte i Kompetanseforum Trøndelag Sør gikk av staben 14.mai. Forumet skal rådgi Trøndelag Sør i saker knyttet til kompetanse og utdanning.

I første omgang får Kompetanseforum Trøndelag Sør i oppgave å peke ut retning for kompetansehevende prosjekt for regionen i tilknytning til KMDs utlysning av midler til prosjektet «Kompetansepiloter».

Stor økning

Region Trøndelag Sør er et strategisk knutepunkt for viktige godstransportårer på veg og bane. NTP anslår at mengden godstransport på veg vil fordobles frem mot 2050.

For å komme utviklingen i forkant har Trøndelag Sør samarbeidet med NTNU om et masterprosjekt i tilknytning til Kunnskapspakke gods.

Prosjektet skal utrede tiltak for overføring av gods fra veg til jernbane på Dovre og Røros- og Solørbanen. Vi har lyktes i å rekruttere en dyktig masterstudent til å gjennomføre prosjektet.

Spesialisering

Jon Lofthus Aarsand studerer Bygg- og miljøteknikk med spesialisering i veg, transport og geomatikk ved NTNU. Rådet har vedtatt at han tildeles et stipend pålydende kr 15 000,- for gjennomføring av prosjektet.

– Vi håper masteroppgaven kan bidra til å utrede og gjøre kjent tiltak i region Trøndelag Sør som sikrer en bærekraftig og trafikksikker godstransport for fremtida, heter det i pressemeldingen.

Nøkkelord

ANNONSE