ANNONSE
Annonse
Nea Radio

NAV:

Trøndelag på topp i bruk av gradert sykemelding

Foto: Skjermdump fra NAV

Det legemeldte sykefraværet i Trøndelag øker, og var i 4. kvartal 2020 på 5,7 prosent. Dette er en økning på 4,4 prosent fra samme periode i 2019.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

I tillegg til det legemeldte sykefraværet kommer det egenmeldte som var på 0,8 prosent. Det totale sykefraværet i fylket var dermed 6,5 prosent.

Tall fra NAV Trøndelag viser at 80 prosent av de sykemeldte er tilbake i jobb i løpet av de første åtte ukene, og hele 94 prosent er i jobb igjen innen et halvt år.

– Det er de siste prosentene, de som ikke for egen maskin kommer seg tilbake i jobb som er vår fremste oppgave, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum i en pressemelding.

Graderte sykemeldinger

Mer enn hver fjerde sykmeldt i Trøndelag fikk i 4. kvartal i fjor en gradert sykemelding hos legen (26,4%). Trøndelag har dermed den høyeste bruken av gradering i landet. Dette kan bety at trønderske arbeidsgivere er flinke til å legge til rette for at ansatte kan jobbe noe, selv med sykdom.

– Det er grunn til å rose trønderske arbeidsgivere. Mange jobber godt for å legge til rette arbeidet for ansatte som ellers ikke kunne vært på jobb, sier Wigum og anbefaler tidlig dialog i sykefraværsløpet mellom sykmeldt og arbeidsgiver. På det nye nettstedet Arbeidsmiljoportalen.no er det samlet tips og erfaringer fra ulike bransjer for hvordan det kan jobbes med godt arbeidsmiljø som er en viktig nøkkel for å forebygge sykefravær.

Næring og yrker

Til sammen 34 041 dagsverk gikk tapt i løpet av de siste tre månedene i 2020, de fleste innenfor helse- og sosialtjenester. Sykefraværet er da også høyest innenfor helse- og sosialtjenester (8,4%). Transport og lagring har det neste høyeste sykefraværet (6,4%). Sykefraværet er lavest innenfor informasjon og kommunikasjon (2,6%) og faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (3,2%).

Av yrkesgrupper er sykefraværet høyest innen salgs- og serviceyrker (7,8%). Frisører og kosmetologer (10%) og pleiemedarbeidere (9,8%) har høyest sykefravær i denne gruppen.

Færre unge voksne sykemeldt

Sykefraværet øker mest i aldersgruppene 25-29 år og 65-69 år, med henholdsvis 13,5 og 11,9 prosent.  Sykefraværet synker i aldersgruppene 20-24 år (-8,3%), 50-54 år (-0,1%).

For kvinner er sykefraværet på 7,7% (+5,0%), mens for menn er sykefraværet på 4,1% (+3,4%).

Økning i sykdommer i luftveiene

De fleste som er sykemeldt av lege har diagnosen muskel – og skjelettlidelse (15 558), fulgt av psykiske lidelser (8 555) og sykdommer i luftveiene (6500). Den siste diagnosen kan relateres til korona.

Stort sprik i kommunetall

Det er store variasjoner i sykefraværet mellom kommunene i Trøndelag. Holtålen og Røyrvik (begge 4,8%), og Trondheim (5,1%) har det laveste sykefraværet i 4. kvartal. Høyeste sykefravær har Leka (10,3%), Grong (7,9%) og Steinkjer (7,1%).

Økningen i sykemeldte er størst i kommunene Leka (+132,6%), Snåsa (+54,3%), og Lierne (+41,8%). Størst nedgang opplever Frosta (-31,1%), Holtålen (-16,5%) og Meråker (-8,7%).

Av de største bykommunene i Trøndelag har Steinkjer flest sykemeldte (7,1 %). Trondheim har færrest (5,1%).

ANNONSE