ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Fylkesmannen:

Trøndelag får 36 millioner kroner til rusarbeid

Rusarbeid: Kommuner kan søke om midler fra fylkesmannen. Foto: Andreas Reitan

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Helsedirektoratet har nå kunngjort tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2020. Den nasjonale bevilgningen er på 492,5 millioner kroner og Trøndelag har mottatt kr. 36 286 381,- til disposisjon.

Fylkesmannen i Trøndelag har som oppdrag å fordele disse midlene etter søknad fra kommunene og oppfordrer alle kommunene i Trøndelag til å søke innen søknads- og rapporteringsfristen 1. mars 2020.

Det er et prioritert må for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan derfor ansettes gjennom denne ordningen.

Tilskuddsordningen fikk i 2017 en ny innretning, og det legges til rette for en mer systematisk kapasitetsbygging enn tidligere. Tilskuddsordningen er tidsbegrenset på inntil fire år, med en årlig reduksjon av tilskuddbeløpet.

Nøkkelord

ANNONSE