ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Trøndelag best i landet

Statsråd Knut Arild Hareide på Clarion Hotell Brattrøra, klar til å signere tilleggsavtalen. Bak Hareide står varaordfører i Stjørdal, Ole Hermod Sandvik (t.v) og ordfører i Malvik, Trond Hoseth (t.h). Foto: Anette Fossmo

Samferdsminister Knut Arild Hareide er imponert over kollektivløsningene i Trøndelag.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 17.10.2020 kl 14:18

ANNONSE
Annonse

Fredag formiddag var hele den politiske toppledelsen i Trøndelag tilstede på Clarion Hotell Brattrøra for å samlet skrive under på tilleggsavtalen inngått av samferdsdepartementet og kommunal og moderniseringsdepartementet, Trondheim kommune, Melhus kommune, Malvik kommune, Stjørdal kommune og Trøndelag fylkeskommune.

Tilleggsavtalen er en del av den tidligere byvekstavtalen mellom staten og de nevnte kommune som ble signert i 2019. Tilleggsavtalen innebærer og tilrettelegger for bærekraftig, effektiv og klimavennlig forvaltning av transportløsninger. Dette gjelder både når det kommer til arealbruk og kollektivtrafikk.

560 millioner i ekstra støtte

Den nylig signerte tilleggsavtalen gir Trøndelagsområdet en økt statelig støtte til metrobuss, reduserte bompenger og utvikling av et bedre kollektivtilbud. Tidligere har fordelingen av metrobuss-prosjektet vært fordelt 50/50 – nå øker det statlige bidraget med 66%, hvor den ene halvparten av pengene skal gå til reduserte bompenger og den andre går til forbedring av kollektiv.

Det innebærer at Trøndelag får 560 millioner ekstra i støtte til de store prosjektene de neste ti årene.

Skryter av Trøndelag: Veldig gode løsninger

Samferdsminister Knut Arild Hareide var også tilstede under fredagens signering, han roste Trøndelag for å være en av de beste i landet på effektive og klimavennlige løsninger. Han fortalte at når han tredde inn i sin stilling som samferdsminister ble han bedt om å «look to Trondheim» [se mot Trondheim] fordi fylket har gode løsninger de bør være stolte over. Hareide utdyper:

- De har funnet veldig gode løsninger i Trondheim. De har gjort betydelig satsning på kollektiv og valgt løsninger som ikke er så alt for dyre, men som gir gode og forbedrede tilbud til vi som reiser med kollektivtransporten.

Hør hele radiointervjuet med Knut Arild Hareide her:

Nøkkelord

ANNONSE