Annonse
Nea Radio

- Travbanen på oppløpssiden

Lill Harriet Sandaune er gruppeleder for Malvik FrP. Foto: Malvik FrP

- Travbanen i Malvik er på oppløpssiden, og det såkalte «jordvernet» ser ut til å vinne, skriver Lill Harriet Sandaune, gruppeleder for Malvik FrP, i dette leserinnlegget.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Velkommen til Malvik kommune, stedet der man sier nei til de som vil investere 500 millioner i et nytt travanlegg, og der man tror man kan vedta at Trondos/Coop skal investere millioner i en dagligvarebutikk for å sikre nærings- og sentrumsutviklingen i kommunen.

Travbanesaken er på oppløpssiden i Malvik og jordvernere, sosialister og senterpartister ser ut til å kunne innkassere en stor seier, der vernet om dyrkamarka har lagt grunnlaget for en stor mobilisering langt ut over kommunens grenser. Men hvor godt er egentlig grunnlaget for den avgjørelsen som nå skal fattes i det kommende kommunestyremøtet den 29. april?

Respekten for eiendomsretten har med disse kreftene blitt utradert, og det er blitt klart at det er de omkringliggende naboene, Bondelaget og rødgrønne politikere som skal ha all makt over andres private eiendom. Travsporten i Trøndelag har fått en særdeles ufortjent og dårlig behandling, og det er trist å se at bondens gamle statussymbol, hesten, behandles med så liten respekt. Det ser ut til at bøndene selv har glemt grunnlaget for næringsvirksomheten sin, respekten for eiendomsretten og viktigheten av kvalitet på den jorda som det faktisk skal dyrkes på.

Nå foreligger det en NIBIO-rapport om jordflytting på Østre Bjørnstad i Malvik, der man har tatt en grundig gjennomgang av mulighetene for jordflytting på den gården der travbanen er planlagt. Ca. 87 dekar er dyrket mark med varierende kvalitet, der det i hovedsak er A-sjiktet (de øverste 20-25 cm) som er verdt å ta vare på, i tillegg til enkelte områder av B-sjiktet. I den samlede vurderingen heter det sitat: «Det ble registrert svært høyt grunnvann i 9 av 15 jordprofiler, fra 20-80 cm under overflaten, som begrenser rotutvikling. Dette viser at området som helhet har en mangelfull drenering, og trolig har relativt høy grunnvannstand mesteparten av året. Denne antagelsen styrkes av at deler av området er eller har vært myr, og forekomsten av stagnosol (jord preget av stillestående vann) i området.»

Kvaliteten på jorda er altså svært varierende og samlet sett er tiltaksområdet bare delvis egnet for jordflytting. Den er altså så dårlig at den nesten ikke er verdt å flytte på! Når man da i tillegg legger til resultatet fra avlingsregistreringene som viser et lavt avlingsnivå med stor variasjon, så kan man jo virkelig begynne å lure på at dette av
Bondelaget og bønder rundt om i kommunen fremheves som den beste dyrkajorda i hele regionen.

Oppi det hele har vi også en Fylkesmann som tolker jordvern særdeles alternativt med å tillate etablering av både kyllingslakteri og travbane på dyrkamark i Orkdal, uten noen som helst slags erstatning av dyrkamarka. Men Fylkesmannen kan ikke akseptere en løsning med vedtak der dyrkamark blir erstattet i forholdet 1:1 med en travbane i Malvik.

Det er særlig to saker som har gjort at FrP har vært så tydelig i denne saken. Det ene er respekten for eiendomsretten, som er en grunnpilar for partiet vårt. Det er en grunneier her som ønsker å selge eiendommen sin, og da mener vi at han må få lov til å bestemme dette selv, og ikke blir overstyrt og bestemt over av andre bønder og politikere. Det andre er at vi har opplevd travet som en seriøs aktør som har ønsket dialog og har fremmet konstruktive løsninger med flytting av dyrkamarka.  Denne skal i tilfelle erstattes i forholdet 1:1 og det synes vi er en god løsning. I sum blir det ikke mindre dyrkamark av dette prosjektet, og i tillegg kan vi skape noe nytt her i kommunen.

Men travbanen på Leistad og travsporten i Trøndelag ser nå ut til å tape stort for en hestehandel mellom SV, SP og AP, der AP ikke evner å ta ansvar og selvstendige valg som bidrar til utvikling av både Malvik kommune og travsporten som helhet. Travbanesaken har blitt en symbolsak for jordvern og miljø, der vi går glipp av en unik sjanse til å få både utvikling og arbeidsplasser. Malvik har en perfekt beliggenhet og kunne bidratt til en positiv vekst av travsporten i regionen vår, men denne muligheten glipper etter all sannsynlighet under den kommende behandlingen i kommunestyret.

Med tanke på det begredelige nivået denne travbanesaken har blitt diskutert på, med blant annet beskyldninger om at etableringen av en travbane er en forbrytelse mot menneskeheten, og at den er en trussel for 2500 dekar dyrkamark, blir jeg dessverre fristet til å synke til det samme nivået, avslutningsvis. Malvik kan jo ta seg av risproduksjonen som egner seg godt til kyllingfiletene fra Orkdal, da en samlet vurdering av jordsmonnet på Østre Bjørnstad konkluderer med leire i alle 15 profiler, svært høyt grunnvann i 9 av 15 jordprofiler og mangelfull drenering over hele arealet. Alt ligger til rette for at bøndene i Malvik kan finne frem stråhattene, hekte plogen på et par okser og komme i gang med bærekraftig risproduksjon for å bidra til den globale matsikkerheten i verden. Mulighetene burde også være til stede for å søke støtteordninger fra Fylkesmannen, da den største utfordringen til økt risproduksjon ser ut til å være mangel på vann. Det ser det ifølge grunnundersøkelsene ut til å være nok av på Østre Bjørnstad.

Lill Harriet Sandaune
Gruppeleder for Malvik FrP

Nøkkelord

Annonse