ANNONSE
Annonse
Nea Radio

SV:

Total mangel på elektrifisering av Rørosbanen

Etter at nytt forslag til nasjonal transportplan ble lagt frem reagerer stortingsrepresentantene fra SV på at regjeringen ikke har satt av penger til elektrifisering av Røros- og Solørbanen.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 22.03.2021 kl 15:23

ANNONSE
Annonse

SVs Lars Haltbrekken og Karin Andersen, stortingsrepresentanter fra SV, stiller spørsmål til den totale mangelen på elektrifisering av Rørosbanen gjennom dette leserbrevet.

- Det er utrolig skuffende at regjeringen nok en gang svikter Rørosbanen. Men vi har ikke tenkt å gi oss og vil nå jobbe for at vi skal få satt i gang en modernisering av Rørosbanen og Solørbanen.

- Elektrifisering av Rørosbanen er avgjørende for å få flytta gods over fra vei til jernbane. Det kutter utslipp, fører til trailere på veiene og gir en kraftig forbedring av trafikksikkerheten.

- Store deler av landet vil nyte godt av en moderne Røros- og Solørbane. Mer gods fra Nord Norge kan sendes med tog, og mindre gods trenger å ta turen innom Oslo.

- Dette er en plan for økte utslipp av klimagasser og ødelagt natur. Regjeringens motorveimani  vil øke biltrafikken og legge natur og matjord under asfalt.

- Vi trenger klimavennlige løsninger for framtidas transportbehov, da må vi bruke mer penger på jernbane enn på motorveier. Regjeringa gjør det motsatte,  igjen.

- Regjeringen har overhodet ikke skjønt behovet for å satse på Rørosbanen

Her er det som står om elektrifisering av Rørosbanen i NTP:

Nordlandsbanen, Rørosbanen, Solørbanen, Raumabanen og flere mindre banestrekninger er ikke elektrifisert og etablering av ordinært kontaktledningsnett er kostnadskrevende. Alternative nullutslippsløsninger ved delelektrifisering og batteridrift (såkalt NULLFIB-løsning) på disse banestrekningene kan være aktuelt i andre seksårsperiode. Den teknologiske utviklingen, særlig på batteriområdet, går raskt. Nye løsninger som følge av teknologisk utvikling, skal vurderes videre.

Nøkkelord

ANNONSE