ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Ambulansedebatten i Meråker:

Torsdag skal formannskapet si sin mening til Helse Nord-Trøndelag

Slåss: – Vi gir oss ikke når det gjelder å bevare ambulansetilbudet i Meråker, sier gruppeleder for Senterpartiet, Eline Lello og tidligere ordfører, Kari Anita Furunes (SP). Foto: Anne Gundersen

– Den økte responstiden denne omleggingen vil medføre kan koste menneskeliv. Det kan vi ikke godta, sier Eline Lello (SP) og Kari Anita Furunes (SP).

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 13.01.2021 kl 17:30

ANNONSE
Annonse

Sinnene er satt kraftig i kok etter at det ble kjent at ambulansetjenesten i Meråker står framfor en omfattende omorganisering. Helsedirektoratet har bestemt at man skal slutte å måle responstid på 90 % av oppdrag på kommunalt nivå og heller måle gjennomsnitts tid på alle utrykninger.

I praksis åpner dette et vindu for å bruke hjemmevakt i stedet for basevakt nattestid. Dette er foreslått for Meråker og også for Verran i Steinkjer.

– Denne ordningen skal gjelde for personell som er bosatt under 10 minutters kjøretid fra basen, sier tidligere ordfører i Meråker, Kari Anita Furunes (SP), som nå er leder for hovedutvalg utdanning i Trøndelag fylke.

– Dette er dramatisk og betyr en responstid som er svært mye lengre enn om man hadde hatt vakt på basen, rett og slett fordi personell må komme seg hjemmefra og til basen før de i det hele tatt kan sette seg i ambulansen.

Forslaget begrunnes med at det er få utrykkinger nattestid i kommunen.

– Det nytter ikke å snakke om antall i denne sammenhengen. Dette handler om menneskeliv og da er et tap et for mye, tordner Furunes.

– Dette dreier seg om å spare skarve 1,8 millioner kroner. Dette finner vi oss ikke i for vi har ikke et eneste liv å miste, noe som fort bli resultatet dersom dette innføres.

Startet debatten

Da det ble kjent at ambulansetjenesten i kommunen er truet, gikk Jon Bjørknes fra Meråker hardt ut på Facebook.

– Han har gjennomlevd et hjerteinfarkt og fortalte sin historie. Der sa han at om ambulansen hadde kommet minutter senere hadde han ikke overlevd. Det var sterk lesning, sier gruppeleder for Senterpartiet i kommunen, Eline Lello.

Bjørknes sin historie førte til at hun startet en underskriftskampanje for å redde tjenesten. I skrivende stund har 1645 av kommunens om lag 2500 innbyggere skrevet under.

Ikke på aksen

Det at Meråker kommune ikke ligger på aksen Trondheim - Steinkjer, gjør ikke saken bedre i følge Lello og Furunes.

– Dette har stor betydning. På denne aksen ligger det også sykehus. Så i tillegg til at vi ligger langt unna disse fasilitetene skal vi også miste et fungerende ambulansetilbud.

Furunes mener også at det eksisterende tilbudet slik det står i dag, langt fra er tilstrekkelig.

– I 2014 begynte vi arbeidet med å få en bil nummer to til kommunen. Dette mener vi er nødvending fordi vi vet at den ene bilen vi nå har ikke oppholder seg nok i bygda. Vi er med i det interkommunale samarbeidet som sier at også denne bilen skal stille ved behov for beredskap andre steder, forklarer Furunes.

– Dette kan vi rett og slett ikke godta.

Nasjonal oppmerksomhet

Saken har vakt stor oppmerksomhet også utenfor Meråker og Trøndelag. Stortingsrepresentant Marit Arnstad (SP) har utfordret helse- og omsorgsminister Bent Høie med et skriftlig spørsmål hvor hun presiserer at å endre ambulansetjenesten på denne måten fra aktiv til passiv tjeneste er en uholdbar måte å spare penger på fordi det svekker ambulansetilbudet og innebærer at ulemper og kostnader skyves over lokalsamfunn og på de ansatte.

Hva vil statsråden gjøre for hindre at ambulansetilbudet svekkes på denne måten, spør Arnstad.

Svaret fra Høie er nå publisert.

– Jeg viser til akuttmedisinforskriften hvor det framgår at ambulansebiler som utfører oppgaver etter denne forskriften skal være bemannet med tilstedevakt. Unntak kan gjøres der det er et lavt antall akuttoppdrag per år og ambulansen kan være bemannet innen forsvarlig tid etter varsling, heter det fra Høie.

– Det er helseforetakene som har ansvaret for ambulansetjenesten, og som må gjøre konkrete vurderinger i hvert tilfelle, sier ministeren videre.

– Igjen, det er uholdbart å snakke om få utrykkinger. Dette handler om livet menneskene de få utrykningene nattestid gjelder.

Les spørsmålet fra Marit Arnstad og svaret fra helse- og omsorgsministeren her:

Hva blir det neste?

– Vi har noen grunnleggende behov, sier Eline Lello som er redd for at begrensninger på det hun mener allerede er et for dårlig tilbud vil føre til at folk flytter fra kommunen.

– Først forsvant politiet og nå er vi redde for ambulansen. Vi frykter at dette er bare begynnelsen og lurer på fra det neste blir, sier hun.

– Bolyst handler om trygghet for oss selv og våre nærmeste. Det er det vi alle setter høyest.

Oppvaskmøte

I morgen torsdag, kommer direktør for Helse Nord-Trøndelag, Tor Åm, til Meråker for å høre hva formannskapet har å si om saken.

I forkant av møtet skriver Åm i en kronikk at det i ordskiftet dessverre av enkelte blir framstilt som at Helse Nord-Trøndelag over år har bygd ned ambulansetjenesten. Dette er en oppfatning han ikke kjenner meg igjen i. Videre sier han at tilbudet til pasientene skal så langt det er mulig skjermes.

Dette er ikke hverken innbyggere eller politikere i Meråker fornøyde med.

– Vi har stor tro på at vi skal nå gjennom, sier Eline Lello.

– Goliat har blitt overvunnet før, så vi gir oss ikke!

Hør intervjuet med Eline Lello og Kari Anita Furunes i avspilleren under:

Nøkkelord

ANNONSE