ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Tilskudd til sørsamisk

TILSKUDD: Aili Keskitalo fra et besøk på Røros Skole. Foto: Per Magne Moan

Røros kommune får 300.000 kroner i støtte til etablering av sørsamisk nyhetsside på nett.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Sametingsrådet har bevilget støtte til samiske språkprosjekter, og i denne omgang har de prioritert språkprosjekter i sør-, pite- og lulesamiske områder. Blant annet får Røros kommune 300.000 kr i støtte til etablering av en sørsamisk nyhetsside på nett.

– Sørsamisk språk er nå på vei til å styrkes etter å ha vært sterkt truet. Å etablere en sørsamisk nyhetskanal kan ha stor betydning for styrking av sørsamisk som hverdagsspråk, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Formål med prosjektet er å etablere en nettside på sørsamisk med nyheter som berører sørsamene, og få på plass en sørsamisk redaksjon.

– Vi ser det som viktig at sørsamene har tilgang på nyheter og andre aktuelle saker på sitt eget språk. Denne nettsiden vil både styrke og utvikle sørsamisk, sier Keskitalo.

Sørsamisk seminar og samisk filmfestival

Andre sørsamiske prosjekter som har fått innvilget støtte er Trøndelag Fylkeskommune / Aajege språksenter, som fikk 100.000 kroner i støtte til å arrangere seminaret Gïeleviermie om situasjonen for sørsamisk språk på Røros 7.–8. november.

Røros kommune fikk 80.000 kroner i støtte til arrangering av en grenseoverskridende samisk musikkfestival 7.–10. november. Denne festivalen skal være en den av festivalen Raasten Rastah som arrangeres hvert år.

Tilskudd til revitalisering av pitesamisk språk

Duoddare Ráfe i Beiarn kommune får 300.000 kroner i støtte til revitalisering av pitesamisk språk. Blant annet skal Duoddara Ráfe ha et samarbeid med pitesamiske språkinteresserte på svensk side.

I lulesamisk område får Hamarøy kommune 75.000 kroner i støtte til språkkurs for barn som har samisk som førstespråk, og 75.000 kroner til språkkurs for barn som har samisk som andrespråk.

Litteraturtreff, språkkurs, reise-app og konfirmasjonsleir

Nordsamisk prosjekter har også fått støtte. Čálliid lágádus får 300.000 kroner i støtte til prosjektet “Sámegielat girjjit ohcet geavaheddjiid” (samiske bøker søker brukere). Prosjektet arrangerer 25 treff der forfattere underholder barn og unge med høytlesing og skuespill.
Nesseby kommune får 150.000 kroner til språkkurs som skal hjelpe de som har tatt samisk begynnerkurs til å begynne å snakke samisk.
Sametingsrådet har også gitt 200.000 kroner i tilskudd til prosjektet Bædi & Børdi, som er en reise-app på samisk for barn om nordnorske turiststeder.
Samisk kirkeråd får 150.000 kroner i prosjektstøtte til å arrangere samisk konfirmasjonsleir. I år arrangeres konfirmasjonsleiren for sjette gang.

– Det er spesielt gledelig at vi opplever en så stor interesse for språkprosjekter akkurat i år når det er urfolks språkår, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

ANNONSE