Annonse
Nea Radio

Tilskudd til fjellandbruket i Trøndelag 2021

Seterliv i Hessdalsfjellene Foto: Per Magne Moan

Fjellandbruksmidlene skal bidra til bærekraftig og klimasmart verdiskaping i fjellområdene innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Ryggraden i fjellandbruket er den grovfôrbaserte husdyrdriften, men tilleggsnæringer knyttet til lokal mat og reiseliv bidrar også til en betydelig del av verdiskapningen.

Det er en målsetning at prosjektene gir konkrete resultater i form av økt verdiskaping, aktivitet og rekruttering. Tilretteleggende fellestiltak som kommer mange til gode, prioriteres. Tildelingen skal forankres i regionalt næringsprogram. Tilskudd kan gis til organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsgrupperinger. Prosjektene skal være tydelig forankret i næringa og gårdbrukere er den primære målgruppen.

– Vi oppfordrer spesielt kommunene sammen med lokale samarbeidspartnere om å søke for å dra til å forsterke lokalt utviklingsarbeid rettet mot landbruket i kommunen. I tillegg oppfordrer vi til samarbeid mellom kommuner, heter det i en pressemelding fra Statsforvalteren i Trøndelag som er ansvarlig for ordningen.

Dette er siste året med tilskuddsmidler i en tre-årig satsing fra 2019-2021, framforhandlet i jordbruksavtalen. Det kan gis inntil 75 prosent tilskudd.

– For å få mest mulig verdiskaping av midlene, ønsker vi at kommunene, næringa og andre finansieringskilder legger midler i potten, i tillegg til engasjement og egeninnsats, heter i meldinga fra Statsforvalteren.

Fjellandbruket i Trøndelag gjelder for kommunene Røyrvik, Namsskogan, Lierne, Meråker, Tydal, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal.

Nøkkelord

Annonse