ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Fremtidens hurtigbåt:

Tildelt 56 millioner

Foto: Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunene Trøndelag, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark har i dag blitt tildelt 56 millioner kroner fra Miljødirektoratets program Klimasats, til design av fremtidens hurtigbåt.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Prosjektet skal sikre videre fremdrift i utviklingen av utslippsfrie hurtigbåter og satser både på tilrettelegging for bruk av hydrogen og reduksjon i energiforbruk.

– Dette er fantastisk gledelig og et veldig viktig steg videre mot utslippsfrie hurtigbåter» sier Karin Bjørkhaug, leder i hovedutvalg for transport i Trøndelag fylkeskommune, og legger til. Disse midlene bidrar til at vi kommer nærmere et viktig klimaresultat, næringsutvikling og bedre transporttilbud til sjøs.

Trøndelag satser på å utvikle verdens mest energieffektive og utslippsfrie hurtigbåt. I samarbeid med de andre fylkeskommunene og næringslivet håper fylkeskommunen å kunne få byggeklare design med 30 – 50 prosent lavere energiforbruk enn i dag. For å lykkes med det må man løfte fartøyene ut av vannet. Fremtidens hurtigbåt i Trøndelag skal med andre ord ut å fly.

– Vi vet at denne fartøygruppen kan bruke drivstoff som ikke slipper ut CO2, og grundige studier har vist at det er mulig å redusere energiforbruket på hurtigbåter med 30-40 prosent, sier Erik Ianssen, leder for ZeFF-konsortiet.

– Industrien må nå få lov til å pilotere og demonstrere de nye teknologiene i de rutene som i dag har stor trafikk det er der utviklingsløpene har stoppet i dag. Får vi nå denne muligheten vil det ha et fantastisk potensial både for nasjonal næringsutvikling, teknologiutvikling, ny infrastruktur og eksport, sier Ianssen.

Lykkes fylkeskommunene med designfasen er ambisjonen å bygge og teste et fartøy i rute i Trondheimsfjorden en gang rundt 2025. Dette fartøyet vil sette en helt ny standard for brukeropplevelsen da det vil være nærmest lydløst og gli sømløst gjennom vannet.

– Vi har en verdensledende maritim industri i Norge, som er i stand til å utvikle og eksportere gode klimabidrag til verden. Hurtigbåt er eneste transportform med høyere klimagassutslipp pr. passasjer enn fly. Nå setter fylkeskommunene utviklingen av verdens første utslippsfrie hurtigbåter i bestilling. Det har verden godt av, sier Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag.

Fylkeskommunene er godt i gang med å planlegge veien videre og satser på å lyse ut de første delkonkurransene i løpet av våren 2021.

Nøkkelord

ANNONSE