Annonse
Nea Radio

Nå kommer dunkene:

Til høsten endres innsamlingen av avfall fra husholdninger i Fjellregionen

Nå må hver enkelt kildesortere i langt større grad og husstandene får fire søppeldunker å forholde seg til.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Denne uka får alle husstander i Fjellregionen et brev fra FIAS med informasjon om den nye renovasjonsordningen som skal tre i kraft i september.

Den største endringen er at det nå blir kildesortering av matavfall. I tillegg skal det bli enklere å sortere papp og papir, og det innføres henteordning for glass- og metallemballasje.

Det betyr at man nå ikke lenger behøver å dra til returpunktet med dette avfallet.

– Målet er mer og enklere kildesortering, i tråd med nasjonale og europeiske målsettinger om å redusere klimagassutslipp, og utnytte ressursene i avfallet på en bedre måte, heter det i en pressemelding fra FIAS.

Søppeldunk i stedet for sekk

Som en del av endringen tas flere dunker i bruk til avfallet. Hver husstand vil i løpet av sommeren få utdelt fire dunker, til matavfall, papp og papir, glass- og metallemballasje og restavfall. Farge og ikon på lokket vil vise avfallstype i dunken.

Det vil også bli delt ut egne poser til matavfall, og sekker til plastemballasje.

Utlevering av dunker starter 27.april, og første kommune ut er Stor-Elvdal.

Utlevering går som normalt

– Vi har bestilt 38.580 dunker, og så langt har vi mottatt 12.460 dunker, som er fordelt på lager på Eid, Tynset, Alvdal, Drevsjø og Stor Elvdal. Vi har også mottatt 2 millioner matavfallsposer, og sekker for husholdningsplast er på vei. Egne poser for matavfall, og sekker for plastemballasje deles ut sammen med dunkene. Dunkene er produsert i Tyskland og Sverige, og levering går som normalt, til tross for den spesielle situasjonen korona-viruset har medført, skriver FIAS.

Brevet sendes ikke til husstander i Røros kommune, som har eget opplegg for utlevering av dunker til sine innbyggere.

Nøkkelord

Annonse