ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Til byen for å få traktorlappen?

Illustrasjonsfoto Foto: Odd Roger K. Langørgen, Bygdeforskning

Nå kan det bli slutt på å avlegge førerprøven for traktor lokalt. Regjeringas ønsker om reduksjoner i tjenestetilbudet til Statens vegvesen kan få store konsekvenser, spesielt for distrikts-Norge.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det har kommet sterk kritikk mot forslaget om reduksjoner i tjenestetilbudet til Statens vegvesen. En konsulentrapport bestilt av Samferdselsdepartementet tar nå til orde for å legge ned 26 trafikkstasjoner over hele landet.
Konsulentapporten viser at staten kan spare minst 360 millionar kroner i året på å redusere tilbudet. Det kan skje ved å sentralisere flere tilbud hos noen få trafikkstasjoner for å effektivisere etaten.

Fem i Trøndelag

I Trøndelag kan Statens vegvesen sine stasjoner i Stjørdal, Oppdal, Røros, Orkanger og Levanger bli borte. Også ved stasjonene i Namsos, Steinkjer og på Brekstad kan servicetilbudet bli redusert i framtida.

Alvorlige konsekvenser

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) mener forslaget kan få alvorlige konsekvenser for både trafikkskoler og elever.
En av hovedkonklusjonene i rapporten er å legge ned et betydelig antall trafikkstasjoner som i dag driver med oppkjøring for bil, MC og tunge klasser. Samtidig vil en nedleggelse av trafikkstasjoner bety at en rekke kjøregårder for MC vil forsvinne.

- Dersom tilrådningene i rapporten blir gjennomført er det snakk om en rasering av tjenestetilbudet. ATL er frustrerte over dette angrepet på trafikkopplæring, også fordi man i rapporten ikke legger frem alternative løsninger, sier administrerende direktør Torgeir Abusdal i ATL.

- Slik dette forslaget nå ligger vil det få alvorlige konsekvenser for en næring som allerede sliter med lange ventetider. Vi snakker om en ytterligere forverring av tilbudet, lengre ventetider og ikke minst lengre reisevei og økte kostnader både for skolene og for elevene, sier Abusdal.

Fraværsregelen

Geir Hanssen ved ABES Trafikkskole er også bekymret for hvordan fraværsregelen vil slå ut når elevene må reise lengre og dermed bruke mer tid for å kunne kjøre opp.

- I dag får elevene fravær om de tar seg fri i skoletida for å ta kjøretimer. Men hva skjer når elever må bruke en hel dag for å få lov til å kjøre opp fordi den lokale trafikkstasjonen er lagt?

Traktor-lappen

I dag kan elever ved traktoropplæringa i Selbu ta både praktiske kjøretimer, teori og oppkjøring lokalt. - Det skjer ved at en sensor kommer hit og følger elevene på stedet. Det kan det nå bli helt slutt på, sier Hanssen.

Ordfører Ole Morten Balstad (Ap) i Selbu reagerer kraftig på forslaget. - Og det er jeg ikke alene om. Jeg vet at en både i Røros-regionen og på Fosen har engasjert seg mot sentraliseringsforsøket. Det rammer nok en gang distriktene, så dette kommer til å bli fulgt nøye, sier selbuordføreren.

- Det verste eksempelet jeg kjenner er fra Finnmark. Der må en elev kjøre 450 kilometer èn veg for å ta MC-lappen, sier Geir Hanssen i ABES Trafikkskole.

Egen rapport om trafikant- og kjøretøytjenester

Innen 10. mai skal Statens vegvesen levere en rapport om trafikant- og kjøretøystjenester , opplyser Samferdselsdepartementet. Dette omfatter blant annet førerkorttjenester og registrering og kontroll av kjøretøy. I denne rapporten skal det også vurderes om det er oppgaver knyttet til trafikant- og kjøretøyområdet som helt eller delvis kan utføres av private aktører.

Fortsatt behov for lokal tilstedeværelse

- Statens vegvesen vil i neste fase av arbeidet utrede spørsmålet om lokalisering av enheter. Det vil fortsatt være behov for lokal tilstedeværelse rundt i landet for at Statens vegvesen skal kunne utføre sine oppgaver. Statens vegvesen viser til at også en divisjonsmodell fullt ut vil ivareta dette. Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon vil ligge til grunn for lokaliseringsspørsmålet, opplyser Samferdselsdepartementet.

Hør intervju med Geir Hanssen fra ABES Trafikkskole og ordfører Ole Morten Balstad (Ap) i Selbu.

ANNONSE