Annonse
Nea Radio

Tidsfrist-rot i Tydal

Stor interesse for rullering av kommuneplanens arealplan i Tydal. Mer enn 50 møtte opp i Kulturhuset. Foto: Andreas Reitan

Det oppstod uklarheter om fristen for å komme med innspill i folkemøtet om den nye kommuneplanen mandag kveld. Nå er ny frist satt til 14. februar.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Folkemøtet om rullering av kommuneplanen i Tydal ble et møte om tidsfrister.
Dette ble utgangspunktet for det som tidvis ble en opphetet debatt, der et klart flertall av de frammøtte kritiserte en alt for kort tidsfrist, og en tidsfrist de mente ikke var kommunisert godt nok.

Dette var meldinga på kommunens hjemmeside:

Eventuelle spørsmål eller innspill til planarbeidet bes sendt innen 26.01.2020 til: Sweco Norge AS, Sluppenvegen 19, 7037 Trondheim eller e-post: ingrid.pedersen@sweco.no

Ny frist 14. februar

Nå er ny frist satt til 14. februar. Dermed bør alle de over 50 frammøtte under mandagens folkemøte, og andre med interesse for rullering av kommuneplanens arealdel i Tydal, ha nok tid til å komme med innspill.

SWECO: Sweco er innleid for å styre prosessen med den nye arealplanen i Tydal. Foto: Andreas Reitan

2012

Dagens arealplan ble vedtatt i 2012, mens kommuneplanens samfunnsdel er fra 2018.

- Formålet med rulleringen av kommuneplanens arealdel er å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen i kommunen, og å oppdatere planen slik at den bygger opp om målsettingene i nylig vedtatt samfunnsdel. Planen vil bl.a. inneholde konkrete forslag til ny arealbruk og prinsipper for fremtidig utvikling og arealbruk. Det må gjøres noen endringer fra gjeldende arealdel for å optimalisere planens funksjon som et aktivt styringsverktøy for arealbruken i kommunen, heter det på Tydal kommunes hjemmeside.

INNSPILL: Du kan komme med innspill via en egen "medvirkningspokal". Foto: Sweco

Sweco

Sweco er innleid som ekstern ressurs og var sammen med kommunen ansvarlig for folkemøtet mandag kveld.
Steinar Lillefloth og Ingrid Sværd Pedersen var Sweco sine representanter på møtet.
Pedersen er i Tydal og tilgjengelig for spørsmål både tirsdag og onsdag.
Kommunedelplanen skal etter planen legges ut til offentlig ettersyn i løpet av høsten og vedtas første kvartal 2021.

Kommuneplanens arealdel
Hør intervju med Ingrid Sværd Pedersen og Steinar Lillefloth, begge Sweco.

Foto: Sweco

Annonse