ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Fortsatt igjen utfordringer:

Tar beslutning i neste uke

Styreleder i Helseplattformen AS, Helge Garåsen. Foto: Karin Jegtvik.

Etter en workshop med folk fra St Olavs Hospital og Helseplattformen i dag er de enige om at det fortsatt gjenstår en del utfordringer som må løses.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 26.04.2022 kl 09:43

ANNONSE
Annonse

​– Ledelsen på St.Olavs hospital HF og Helse Midt-Norge RHF og Helseplattformen AS er, etter gjennomgang av den tekniske løsningen i Helseplattformen i dag, enige om at det fortsatt gjenstår en del områder med hensyn til tilganger, medikamenter og pasientlogistikk som fortsatt trenger retting og må testes videre før løsningen kan tas i bruk. Det er bred enighet om at utfordringene er løsbare, sier Helseplattformen AS i en pressemelding som ble sendt ut i ettermiddag.

Tidspunkt for når Helseplattformen skal tas i bruk vil bli besluttet i løpet av førstkommende uke, heter det videre i pressemeldingen.

ANNONSE