ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Sykehus endrer kjøremønster for biler

Med oppføring av Laddbua på den gamle tomta etter Tronshartgården må Røros kommune teste ut nye kjøremønstre i Finneveta. Foto: Anita Sivertsgård

Røros sitt første sykehus skal settes opp igjen. Det skaper trafikale utfordringer i verdensarven.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

I Finneveta på Røros vil det på tomta etter Tronshartgården bli oppført en ny bygning, Laddbua.

Laddbua som er av høy kulturminnefaglig verdi skal settes opp igjen. Bygningen var Røros kobberverk sitt første sykehus, og da sto huset rundt 60 meter unna den plasseringen den nå vil få.

Fortetting av sentrum

Tilbakeflyttinga vil bidra til en fortetting i Røros sentrum i tråd med det eldste dokumentet man har om Røros bergstad, byplanen fra 1650. Tidligere har Tronshartgården stått på tomta, men gården ble i 1924 flyttet til Sverresborg Folkemuseum. Dermed er den åpne tomta en god plassering for oppføring av det gamle sykehuset.

Endring av kjøremønster

Som følge av oppføringen av Laddbua i Finneveta, ønsker Røros kommune å utprøve ulike kjøremønstre for å se hvordan dette påvirker trafikkbildet i kjernen av sentrum. Dagens kjøremønster med kjøring i begge retninger vil ikke kunne la seg gjøre når Laddbua har kommet på plass.

Flere alternativer må testes

Med bakgrunn i dette gjennomfører Røros kommune nå en testperiode på 2 uker hvor flere alternative kjøremønstre vil bli testet ut;

- Enveiskjøring mot Bergmannsgata

- Enveiskjøring fra Bergmannsgata

- Stenge veta for biltrafikk

For smal for møtende trafikk

- Som følge av at Laddbua blir satt opp i Finneveta vil vi trafikalt oppleve at Finneveta vil bli for smal for å ha møtende trafikk. Derfor er nå veta regulert i en to ukers periode i første omgang på et trafikkmønster hvor det ikke er lov til å kjøre inn veta fra Bergmannsgata. Vi skal også prøve ut trafikkmønsteret den andre veien på et senere tidspunkt. Vi har nå gjort det slik at vi nå har satt opp trafikktelling for å gi oss et bedre grunnlag for å ta riktig beslutning, når alle alternativer er blitt testet ut, sier leder i trafikksikkerhetsutvalget i Røros kommune, Jon Anders Kokkvoll.

I kulturminneplanen for Røros kommune er Laddbua omtalt:

«Det første sykehuset til kobberverket var samlokalisert med Fattighuset på Nilsenhjørnet. I 1867 ble hus nr. 12 innkjøpt til nytt sykehus. Denne gården lå på hjørnet mellom Finneveta og Bergskriverveta. Gården var i bruk som sykehus fram til begynnelsen av 1900-tallet. Da ble det oppført nytt sykehus i Bergskrivergården, ned mot elva, Lorents Lossius gate 10. Den nye bygningen ble oppført etter at kobberverket over lengre tid hadde fått kritikk for tilstanden til det gamle sykehuset.

Etter at sykehuset ble flyttet ble bygningen tatt i bruk av handelshuset Engzelius til vinutsalg, derav navnet Laddbua. På 1920-tallet ble det slutt på vinutsalget og huset ble sykkelverksted. I 1967 ble sykehuset revet og deler av huset gjenoppsatt som hytte på Vintervollen på Glåmos, hvor det fortsatt står. Huset ble oppmålt av studenter fra NTH i 1939.

Slik huset står på Vintervollen i dag har det flere originale elementer, deriblant fem dører med listverk, en del innvendig oljemalt panel og trolig er trappa opp i andre etasje også den opprinnelige. I to av dørene er det et lite kikkhull med glass i, trolig fra den tida bygningen var sykehus.»

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

ANNONSE