ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Sykefraværet øker

ØKER: Sykefraværet øker i Trøndelag Foto: NAV Trøndelag

Det legemeldte sykefraværet i Trøndelag økte fra 4,3 til 4,4 prosent i tredje kvartal 2019 sammenlignet med samme periode i fjor. - Nå må vi snu trenden, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Det legemeldte sykefraværet i Trøndelag økte altså fra 4,3 til 4,4 prosent i tredje kvartal 2019 sammenlignet med samme periode i fjor.

Endringen for Trøndelag er på 3,4 prosent. I tillegg til det legemeldte sykefraværet på 4,4 prosent, kommer det egenmeldte sykefraværet på 1 prosent. For landet som helhet er det legemeldte sykefraværet 4,3 prosent sammenlignet med 4,2 prosent i 2018.

- Vi er et stykke unna målsettingen i den nye IA-avtalen. Vi må snu trenden, og den jobben må vi gjøre sammen, NAV og partene i arbeidslivet, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.

Ny IA-avtale

Den nye IA-avtalen trådte i kraft 1. januar 2019 og strekker seg fram til utgangen av 2021.

- Målet i IA-avtalen er at vi skal redusere sykefraværet med ti prosent innen 2022. Når det er sagt, kommer en del av de nye virkemidlene som NAV kan bidra med først nå. Så vi vil jobbe for en reduksjon de kommende årene og bruke disse virkemidlene aktivt, sier Wigum.

Stor økning hos kvinner

For kvinner er sykefraværet på 5,8 prosent (+3,4 prosent), mens for menn er sykefraværet på 3,3 prosent (+2,8 prosent).

- Vi registrer at sykefraværet på typiske kvinnearbeidsplasser øker, som blant annet undervisning- og helsesektoren. I Trøndelag øker sykefraværet mer enn landsgjennomsnittet. Dette er noe vi må ta inn over oss og jobbe aktivt med, sier Wigum.

Lederansvar

NAV ønsker å bistå inn i bedriftene for å redusere sykefraværet.

- NAV har mange IA-rådgivere som kan støtte bedriftsledelsen i arbeidsmiljøarbeid. På individnivå kan bedriftshelsetjenesten og rådgivere fra NAV, med spisskompetanse på sykefraværsoppfølging, bistå. Vi vet av erfaring at det å jobbe langsiktig og systematisk over tid, og at arbeidet er lederforankret, er avgjørende hvis man skal lykkes med å redusere sykefraværet, sier Wigum.

- Vi må snu trenden, og den jobben må vi gjøre sammen, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.

Økning blant unge

Sykefraværet øker mest i aldersgruppene 16-19 og 40-44 år, med henholdsvis 8,4 prosent og 8,1 prosent. Sykefraværet synker i aldersgruppene 30-34 år (-2,6 prosent), 55-59 år (-2,3 prosent) og 60-64 år (-0,9 prosent)
Andelen med gradert sykemelding er 24,1 prosent. Andelen er noe høyere for kvinner (26,9 prosent) enn for menn (19,7 prosent). For landet er andelen med gradert sykemelding 21,4 prosent.

Høyest innen helse og sosial

Sykefraværet er høyest innenfor helse- og sosialtjenester med 6,3 prosent (5,9 prosent i 2018), en økning på 6,7 prosent. Sykefraværet er lavest innenfor informasjon og kommunikasjon med 2,4 prosent.
583 459 dagsverk gikk tapt i 3.kvartal, 29 prosent av disse var innenfor helse- og sosialtjenester. 28,2 prosent i 2018. Sykefraværet er høyest i kommunal forvaltning med 5,8 prosent. Statlig forvaltning og privat og offentlig tjenesteyting har begge et sykefravær på 4,0 prosent.

Lavest i Lierne

I Trøndelag er det Lierne som har det laveste sykefraværet med 2,9 prosent. Deretter følger Leka med 3,2 prosent og Snåsa 3,5 prosent. Høyest sykefravær er det i Fosnes med 9,5 prosent, Rennebu 6,1 prosent og Verran 5,8 prosent.

Sykefraværet i de største byene:
Trondheim 4,0%
Steinkjer 5,1%
Namsos 5,6%
Stjørdal 5,0%
Verdal 4,4%
Levanger 4,2%

ØKER: Legemeldt sykefravær i trønderske kommuner Foto: NAV Trøndelag

ANNONSE