Annonse
Nea Radio

- SVs mange feil om barnevern

Maria Reklev er ansvarlig for Barn og Unge i NHO Service og Handel. Foto: NHO Service og Handel

- Morten Harper (Stjørdal SV) har et innlegg som ikke kan stå uimotsagt, skriver Maria Reklev, ansvarlig for Barn og Unge i NHO Service og Handel i dette leserinnlegget.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Morten Harper (Stjørdal SV) har et innlegg i Nea Radios nettside (14.04) som ikke kan stå uimotsagt.

Vi er enige i at billig barnevern kan bli dyrt for samfunnet, men mener det forkludrer debatten når selekterte fakta brukes for å styrke politiske prinsipper. I steden burde vi diskutere hva som skal til for å skape best mulig barnevern i Norge.

Hver dag er det mange dyktige folk som gjør sitt beste for at barn som trenger det får den hjelpen akkurat de trenger. Noen jobber i det offentlige, noen hos ideelle drivere og noen hos andre private. Tar vi vekk noen av dem så står vi mindre kompetent tilbake for å gjøre det samtlige har som mål, og gjøre det vi kan for å skape gode liv.

Det er faktisk feil å påstå at barnevernet er privatisert eller er ønsket privatisert av NHO Service og Handel eller våre medlemmer. Tvert i mot. Det offentlige har og skal ha alt ansvar for organisering og innhold. Det vil si undersøkelser, vedtak, tilsyn, kontroller og føringer, mens ideelle og andre private er driver av tiltak på oppdrag for det offentlige.

SVs representant bør ta en titt på anbudsdokumenter og de krav som stilles. Det er strenge krav som skal sikre utvikling og livskvalitet. Alle drivere blir kontrollert gjennom tilsyn. Morten Harper mener at vi bør avskaffe anbudssystemet, men kommer ikke opp med noe alternativ. Mer konstruktiv mener vi at det er å diskutere hvordan anbudssystemet kan endres til barnas beste.

Innlegget fra SV hevder feilaktig at privat barnevern er mer lønnsomt enn olje. Påstanden blir ikke begrunnet eller dokumentert med tall fra oljeindustrien. Videre serveres tall for lønnsomhet hos 5 store selskaper for å gi argument et fundament som er direkte feil.
22-23% lønnsomhet, som SV har sett på, er det samlede tall for virksomheter som driver innenfor svært mange områder innenfor helse og velferd. Det korrekte tallet for barnevern i henhold til Menon Economics rapport (2019) er at marginene i privat barnevern er på 5%, utbyttet er på 3% og tilbakeført overskudd er 74%, mens 22% er skatt.

Driften av noen institusjoner er så utfordrende at store midler har blitt ført inn fra selskapene. Videre vil vi påpeke at Bufdir i retningslinjene for anbud fremhever at driverne skal ha god soliditet og skriver følgende:

"At virksomheten drives i samsvar med regnskapslovgivningen, god regnskapsskikk og forsvarlig forretningsførsel, og har en forsvarlig soliditet, likviditet og lønnsomhet i driften som sikrer at virksomheten har økonomiske forutsetninger for å videreføre virksomheten på kort og lang sikt”. Det skal også legges til at transparens og innsyn er viktig for tillit og ryddighet.

Maria Reklev. ansvarlig for Barn og Unge i NHO Service og Handel

https://nearadio.no/billig-barnevern-kan-koste-dyrt/19.21436

Nøkkelord