ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Svar til Stein Petter Haugen

Ulvedebatten fortsetter Foto: Illustrasjonsbilde

Steinar Austeim svarer på Stein Petter Haugens innlegg om ulv og mener Nea Radio sprer "uriktige opplysninger og løgner til det norske folk".

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Til Nea Radio

Jeg har forstått at Nea Radio har et nært forhold til SP i Trøndelag. Om det er pga av nærheten til miljøet, eller om Nea Radio er politisk tilknyttet SP, vet jeg ikke.
Men at Nea Radio, ukritisk kan ta inn et innlegg fra lederen i Røros Senterparti, Stein Petter Haugen uten å sjekke fakta, er ganske forunderlig. Det dreier seg faktisk om å spre uriktige opplysninger og løgner til det norske folk.

Hva mener Stein Petter Haugen, lederen i Røros SP, om at «På den ene siden sitter de som mister mange av sine beitedyr til ulven og på andre områder er direkte berørt av den rovdyrpolitikken som i dag føres og som vil felle ulven. På den andre siden sitter de som trolig ikke må leve med ulven rundt husveggen og som vil bevare ulven.»

Etter NINAs undersøkelser ang folks oppfatning av rovdyr, viser det seg at et flertall ønsker å ha ulv i sitt nærområder. Selv i områder som ligger i, og rundt ulvesonen, ønsker flertallet pga berikelsen dette gir, å ha ulv i sitt nårområde.
Nå er det også slik da, at til og med både Oslo og Akershus, har mer ulv enn Røros, så hva lederen i Røros SP sikter til, er uforståelig for meg.
Lederen av Røros SP burde undersøkt sine påstander litt bedre når han påberoper seg å være sannhetsvitne.

Hets, mobbing og drapstrussler skal aldri aksepteres. Men det er merkelig rart da, at Lederen i Røros SP ikke nevner med ett ord, at vernersiden faktisk har fått medhold i retten og fått domfelt en ulvehater for drapstrussler på en verner. Men han er vel ikke så opptatt av rettferdighet Stein Petter, bare han får spredt sitt eget budskap.
Det skal også sies, at undertegnede her, også har fått meget stygge meld. inn på sin datterens mobil, men unnlater å få mediaoppmerksomhet av den grunn.

Jeg skulle også ønske at Stein Petter kunne være ærlig nok å forklare forskjellen på erstattet rovviltdrept sau, og påvist rovdyrdrept sau. Når vi oppsummerer sesongen 2019, viser det seg at det er fra Fylkesmannen, påvist ca 250 ulvedrepte sau/lam, mens erstatningstallene er høyere. Dette fordi Fylkesmannen «antar» hva som er drept av rovdyr.
Det vi KAN bevise, er at det i samme periode døde 98.000 sau/lam i norsk natur.....UTEN at rovdyr var involvert. Men sannheten skal forties i visse kretser.

«Ulvens herjinger»....seriøst Stein Petter, ulvens herjinger.
Det høres ut som et ekko fra Marit Arnstad og Heidi Greni da de tidlig på forsommeren 2019, kunne garantere at blod ville flyte og at vi skulle få se den blodigste drapssesongen i manns minne. Vel,....det ble 250 dyr....det har aldri vært færre rovdyrdrept sau/lam.

Om det er noen som Disneyfikserer norsk natur, må det vel være troféjegerne i NJFF og de som driver med sau, samt SP politikere. For det er vel nettopp de som ønsker å tilpasse naturen etter eget ønske og behov. Jeg leser også at SP lederen er eksremt opptatt av Stortingets vedtatte årlige valpekull på ulv. Så fint da, men jeg hører ingenting fra den kanten når det gjelder tilsvarende målsetting for bjørn og gaupe. Både bjørn og gaupe ligger godt UNDER årlige målsetting, men det nevner han ikke med et ord, og er fornøyd med at det nå første feb, starter opp med jakt på et rovdyr som ligger under med rundt 50 dyr, og som det nå skal lisens skytes rundt 50 dyr. Det blir rundt 100 dyr i manko det......rart.

Med det vi vet i dag, om klimaforandringer, stadig tilbakegang av natur og artsmangfold, overproduksjon av saukjøtt osv, er det rart at SP tør å fremføre et slikt hat til naturen som de uttrykker.
Jeg håper at etter valget i 2021 kan få en mere forståelig rovdyrpolitikk og et Storting som tar inn over seg hvor viktig det er med et økosystem i funksjon, slik at også våre barnebarns barn kan ha gleden av naturen vår. Så får vi håpe og be, at Senterpartiet IKKE er et medl av regjeringen.
Vi kan ikke basere oss på bare kunnskapen rundt kjøttdyr, vi må ha HELE naturen med oss inn i fremtiden,...med eller uten SP på laget.

For, når Stein Petter nevner å bruke naturen som rekreasjon ved å drepe dyr som trofé, eller matauk, glemmer han med vilje at de fleste i dette landet bruker naturen til andre ting enn å drepe dyr, nemlig opplevelsen og gleden av å ha en intakt natur, der rovdyr er inkludert.
Og jakthunden Stein Petter, den holder du i bånd der du vet det er ulv.

Steinar Austeim
Admin Boikott Konfliktkjøtt

ANNONSE