ANNONSE
Annonse
Nea Radio

SV vil bruke pengene på barnevern – ikke NHOs anbudsbyråkrati

Morten Harper, Stjørdal SV. Foto: Privat

- NHOs kampanje for private barnevernkonsern skaper mer byråkrati, dårligere arbeidsforhold og er ikke til det beste for barna som vi skal ta vare på, skriver Morten Harper, førstekandidat for Stjørdal SV, i et svar til Maria Reklev i NHO Service og Handel.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Maria Reklev i NHO Service og Handel mener i et innlegg 6. mai at jeg gir en «feil» fremstilling av privat profitt i barnevern i innlegget «Billig barnevern kan koste dyrt» (14. april). Reklev påstår at jeg har skrevet at «privat barnevern er mer lønnsomt enn olje», uten at jeg i mitt innlegg nevner olje med ett eneste ord. Jeg synes det er en god regel å lese «motstanderens» innlegg før man slenger om seg med karakteristikker.

I rapporten «Barnevern som profittarena», viser kunnskapssentret De Facto at barnevern er noe av det mest lønnsomme man kan investere i, og at sektoren er dominert av kommersielle konsern.

Det er fem store konsern som leverer omkring tre fjerdedeler av de kommersielle barnevernstjenestene. Ifølge De Facto er barnevern en særdeles god butikk for dem. I de fem konsernene har eierne hatt en avkastning på investert kapital på 22-23 prosent de siste årene. I tillegg til barnevern driver de også med blant annet hjemmetjenester, flyktningmottak, bo- og omsorgstjenester og sykehjem.

Regjeringen har presset på for mer privat barnevern, med NHO som heiagjeng. Det statlige barnevernet har økt sine innkjøp fra det private med 40-50 prosent siden 2012.

De Facto skriver at de kommersielle selskapenes profitt i stor grad kommer fra lavere lønns- og pensjonskostnader enn i offentlige institusjoner. Private selskaper utnytter også et unntak fra arbeidsmiljøloven som betyr lengre arbeidsturnuser. Merarbeidet blir ikke lønnet som i statlige institusjoner, og tillitsvalgte mener dette representerer om lag 100 000 kroner i året mindre i lønn.

Vi ser også en utvikling der de ideelle aktørene skvises ut av store kommersielle selskaper. Mangfoldet av tilbud blir mindre og det gir et dårligere barnevern.

NHOs Reklev skriver at vi «bør ta en titt på anbudsdokumenter». Det er ikke nok. Problemet er at anbud og privatisering er dårlig egnet til å sikre grunnleggende velferdstjenester. Anbud og oppfølging koster dyrt og skaper ekstra byråkrati i det offentlige. Private eiere henter ut profitt som i stedet burde vært brukt til bedre barnevern.

SV vil ha ryddige arbeidsforhold i barnevernet, og vi vil bruke pengene til det som er formålet: tiltak for de barna som trenger det mest.

Morten Harper
Førstekandidat for Stjørdal SV

Nøkkelord

ANNONSE