Annonse
Nea Radio

– SV + Barnehager = Sant

Hanne Hauge - 2.kandidat Røros SV

Leserbrev fra SVs 2.kandidat op Røros, Hanne Hauge.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Annonse

Barnehage er en av SVs hjertesaker.

Vi vil gi barn og foreldre på Røros den gode barnehagen de fortjener. Gjennom de neste fire årene har SV følgende prioriteringer for arbeid i kommunestyret:
Vi vil bygge nye, gode barnehager i sentrum
Vi vil ha full barnehagedekning, og flere opptak gjennom hele året
Vi vil senke maksprisen på barnehage, og gjennomgå ordningene for søskenmoderasjon
Vi vil ha større fleksibilitet i prosentstørrelsene på hvor stor plass barna kan ha
Vi vil øke grunnbemanningen, og sørge for at bemannings- og pedagognormen overholdes gjennom hele dagen
Vi vil ha en tillitsreform i offentlig sektor, slik at de ansatte bruker mer tid på barna og mindre tid på unødvendig dokumentasjon
Vi vil opprettholde og styrke den sør-samiske avdelingen Svaale

En god barndom varer hele livet. SV vil prioritere tiltak som styrker kvaliteten i barnehagen og som gir alle barn mulighet til å gå i barnehage. Barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg og lek og er første skritt på veien til livslang læring og dannelse. SV vil ha en barnehage som gir alle barn like muligheter og bidrar til å utjevne sosial ulikhet.

Hanne Hauge
2.kandidat Røros SV

Nøkkelord

Annonse