ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Stortingsrepresentant møtte formannskapet i Tydal

Foto: Andreas Reitan

Mandag var stortingsrepresentant fra Høyre, Liv Kari Eskeland sammen med Guro Angell Gimse og Elin Agdestein i Tydal for å møte formannskapet.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

Sist oppdatert: 08.09.2020 kl 11:51

ANNONSE
Annonse

- Hovedpunktene i møte var kraftverksbeskatning, det trusselbilde som kommer opp med jevne mellomrom, konsesjonskraft og grunnrenta. Det her er jo ting som har stor betydning for Tydal kommune. Vi vet jo at kraftinntekten i Tydal siden 2016 på eiendomsskattsiden har gått ned med 10,3 millioner, sier kommunedirektør Heidi Hornedal.

Hør intervjuet med Heidi Horndalen nederst i saken.

Konsesjonskraften er også truet. Tydal kommune har fått en bra pris for 2020, men kraftprisen er svart lave for tiden. Ser man på kraftprisene som var på fredag, så betyr det at det kan bli 4 millioner mindre i forhold til konsesjonskraften. Dette er som kjent noe som kan svinge utover høsten til kommunen får solgt kraften like før jul.

Kraftkommunen Tydal

- Det her ha vært et veldig interessant møte, hvor vi har fått hør hvor viktig kraftverkene har vært for Tydal og hvor viktig det er med forutsigbare rammevilkår, sier Guro Angell Gimse i næringskomiteen.

- En større rehabiliteringsprosess av kraftstasjonene er i gang, håpet er å øke kraftproduksjonen med 2 %, hva tror du dette har å si for samfunnet.

- Her er det to parallelle løp, det ene går på å renovere kraftverkene og se om du kan få større ytelse på generatorene som er der. Det kan man se for seg man kan øke med 2 %. Så har du den miljørevisjonen som er på disse vassdragene. Der kan du risikere at det må reduseres litt fordi du får minstevannføring og forhold som gjør at du kanskje ikke får like stor yteevne på kraftverkene så dette må balanseres, sier Liv Kari Eskeland i energi- og miljøkomiteen.

Utvikling av nytt næringsliv

- Vi har fått høre veldig mange spennende tanker som Tydal kommune har for å utvikle nytt næringsliv, med grunnlag i de vannkraftressursene de har. Nå har det vært snakk om datalagringssenter, samtidig så er de opptatt av annen infrastruktur. Jeg tror det er veldig viktig nå at fylkespolitikerne i Trøndelag ser at de må bidra med sitt, slik at man får bygd ut et skikkelig godt fibernett til Tydal. Det vil være avgjørende både for å få ungdom til å flytte til kommune og få nye bedriftsetableringer som kan skape bærekrafta Tydalsamfunnet trenger framover, sier Elin Agdestein i finanskomiteen

Høre hele intervjuet med Høyre-politikerne Guro Angell Gimse, Liv Kari Eskeland og Elin Agdestein her:

Fra venstre: Liv Kari Eskeland, Elin Agdestein og Guro Angell Gimse

Hør intervjuet med kommunedirektør Heidi Hordalen her:

Nøkkelord

ANNONSE