ANNONSE
Annonse
Nea Radio

Stor økning i museumsbesøket ved Falstadsenteret

FALSTAD: Bjørn Storm-Johansen, etterkommer, formidler historien om Majavass-tragedien under guiding i Falstadskogen. Foto: Falstadsenteret

Falstadsenteret på Ekne i Levanger har opplevd stor tilstrømning av besøkende så langt i år.

Nea Radio
Nea Radio

Publisert:

ANNONSE
Annonse

Året sett under ett er det 61 prosent økning i forhold til januar- juli i 2018, og for sommermånedene juni og juli en økning på 49 prosent i forhold til fjoråret.

Over 7500 skoleelever årlig

Falstadsenteret er et av de syv nasjonale freds- og menneskerettighetssentrene og har som hovedoppgave å undervise ungdom om menneskerettigheter og demokrati med utgangspunkt i sin historie som fangeleir fra andre verdenskrig. Over 7500 skoleelever besøker senteret årlig. Falstadsenteret har de siste årene hatt et økt fokus på utstillinger og formidling til museumsbesøkende og har i 2019 opplevd en stor vekst i forhold til tidligere år. Mer enn 3500 gjester har besøkt senterets utstillinger hittil i år, i forhold til litt over 2000 gjester i 2018.

Bredere publikum

- Vi er ikke et stort museum i antall årlige besøkende, men vi har lagt en strategi med klare ambisjoner om å nå ut til et bredere publikum gjennom økt fokus på formidling og museumsutstillinger. Vår historie er historisk interessant, men ikke minst relevant for å forstå utfordringer i samfunnet i dag, sier Christian Wee, direktør ved Falstadsenteret.

- Det er veldig flott å se at vår økte satsning på museumsformidling til et bredere publikum gir resultater, sier Wee. - Selv om vår hovedoppgave er å tilby undervisning til ungdom gjennom den kulturelle skolesekken, så opplever vi at Falstads historie som fangeleir fra andre verdenskrig oppleves viktig også for museumsbesøkende. Etter hvert som tidsvitnene fra siste krig forsvinner, blir stedet der krigens uhyrligheter fant sted viktigere for å minnes og for å lære, og det er spesielt gledelig å se at det er mange barnefamilier som har besøkt Falstad i sommer.

Digital rekonstruksjon

Falstadsenteret lanserte i 2018 en digital rekonstruksjon av SS Strafgefangenenlager Falstad, hvor besøkende ved hjelp av en stedsbunden app på en IPAD går rundt i landskapet og får tilgang på historisk materiale og tidsvitneintervju, og hvor alle bygg fra fangeleiren er digitalt rekonstruert.

Denne er tilgjengelig på norsk, engelsk, tysk og russisk, og har fått mye oppmerksomhet internasjonalt. - Vi er stolte av å kunne tilby våre museumsbesøkende den mest avanserte digitale rekonstruksjon av alle minnesteder i hele Europa, sier Gaute Ulvik Haugan, prosjektleder ved Falstadsenteret. - Med denne kan alle besøkende bedre forstå hvordan leiren så ut, og ikke minst høre direkte fra de som satt her hvordan livet i SS Strafgefangenenlager var.

DIGITAL REKOSTRUKSJON: Falstadsenterets digitale rekonstruksjon gir besøkende tilgang til historiske materiale der det skjedde i landskapet. Foto: Falstadsenteret

ANNONSE